Skretting forplikter seg til 2 millioner dollar til å utvikle alternative fôrråvarer i 2020

Skretting setter av 2 millioner dollar i 2020 til å utvikle alternative fôrråvarer til oppdrettsnæringen. Dette er et ledd i Skrettings langsiktige strategi for å sikre verdenshavene.

Forpliktelsen kommer under den internasjonale Our Ocean konferansen (OCC) i Oslo 23.-24. oktober som i år ledes av det norske utenriksdepartementet. Skretting har som mål om å skape en klar retning for disse innovasjonene slik at vi kan får produsert tilstrekkelig volum av disse nye råvarene. Det vil gi en langsiktig verdi for havbruksnæringen og konsumentene.

FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) spår et økt volum innen akvakultur på 30 millioner tonn innen 2030. Noe som vil kreve ytterligere 45 millioner tonn fôrråvarer. For å optimalisere næringens bidrag til bærekraftig mat for en voksende befolkning, som er estimert til å være 9,5 milliarder mennesker i 2050, må vi gjøre oss uavhengige av begrensede marine råvarer i vår fôrresepter. Selv om nyskapende råvarer i fiskefôr er anerkjent som en viktig bidragsyter for å nå dette målet, er kommersielle volum den største utfordringen innen dette innovasjonsområdet.

Gjennom vår misjon «feeding the future» fokuserer Skretting på å øke fleksibiliteten både på mikro- og makroingredienser i våre fôr. Utvikling av sirkulær bioøkonomi er en viktig del av denne ambisjonen, hvor vi får fram protein ved å bruke godkjent avfall og biprodukter. Dette arbeidet er alt godt i gang, og flere oppstartsselskaper har alt fått støtte til sine prosjekter.

– For at havbruksnæringen skal kunne nå sitt fulle potensiale trenges det tilgang til et tilstrekkelig volum av nyskapende råvarer. Skretting erkjenner at disse nyvinningene kun vil nå kommersielle volum gjennom en felles innsats, sier Trygve Berg Lea, bærekraftansvarlig i Skretting. Vår forpliktelse til Our Ocean fokuserer på å overkomme denne barrieren og gi disse innovasjonene en lettere vei til marked. Håpet er at de første nyskapende fôrråvarene vil oppskalere i løpet av 2020.

Dette er ikke første gang Skretting har forpliktet seg til forbedringsprosjekter under OCC. I 2017 annonserte Skretting i partnerskap med Peruvian National Fisheries Society, Cargill Aqua Nutrition og the Centre for Development and Sustainable Fisheries (CeDePesca), et omfattende Fishery Improvement Project (FIP) i Northern Humboldt Current System. Dette prosjektet har som mål å styrke forskningen, styringen og bærekraft ved å avvende «the ecosystem approach» på den peruanske ansjosbestanden. Et av de viktigste artsfiskeriene i verden.

Gjennom Skrettings støtte til Our Ocean programmet 2019 vil Erlend Sødal, administrerende direktør i Skretting Norge, sitte i ekspertpanelet som skal fokusere på mat og levebrød fra havet. Dette panelet vil diskutere hvordan vi kan på en bærekraftig måte sikre tilstrekkelig, trygg og ernæringsrik mat fra havet som dekker ernæringsbehov og matpreferanser til en voksende befolkning. Samtidig hvor vi skal utvikle en verdikjede for mat som leverer sunne hav til sunne folk.

– Det er en ære å bli spurt om å bidra inn i dette forumet som er i verdensklasse. Konferansen er en ideell arena for deling av global innsikt, erfaringer og ambisjoner fra Skretting og havbruksnæringen med en bred gruppe av leder for havet. Det er tydelig at oppdrett av proteinrik, sunn mat fra havet som fisk og reker, har en riktig rolle i å møte verdens ernæringsbehov. Samtidig som vi kapitaliserer på havbruksnæringen enorme potensial, så er det et grunnleggende ansvar for alle interessenter å engasjere seg og gi meningsfulle bidrag til marinhelse, sier Sødal.

Our Ocean 2019 er organisert av det norske utenriksdepartementet med visjon om å lære, dele og handle for et rent, sunt og produktivt hav. Konferansen vil bli ledet av utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Omkring 500 delegater fra hele verden vil delta på konferansen, inkludert statsoverhoder, finansinstitusjoner, unge ledere, samfunnsorganisasjoner og representanter fra det vitenskapelige miljøet.

OOCs misjon er å bygge partnerskap mellom regjering, industri, vitenskap og samfunnet, bidra med kunnskap, teknologi og finans for å møte utfordringene som havet står overfor. Muliggjør for at produksjon og bærekraft kan gå hånd i hånd slik at havet fortsatt kan dekke behovene til kommende generasjoner.