Skrettings bærekraftrapport fremhever milepæler og utfordringer i 2018

Vår bærekraftrapport for 2018 legger vekt på vårt fokus på utvikling og implementering av novel (helt nye) ingredienser for kommersielt bruk. Den ser på utviklingen av bærekraftmål og ambisjoner som støtter både vår langsiktige strategi og FNs utviklingsmål for bærekraft.

Rapporten tar også for seg Skretting Norge som introduserte insektmel i kommersielt laksefôr i 2018. Nordlaks var den første kunden som prøvde fôret med mel fra insektlarver, de første resultatene viste at det fungerte like bra som tradisjonelle fôr. Skretting fortsetter å utvikle resepter med ulike typer insektmel, og vårt mål er at i framtiden skal ingredienser brukt i fiskefôr ikke konkurrere med menneskemat. Rapporten ser også på utfordringene rundt avskogingsfri soya og regnskogen i Brasil.

Som et resultat av Skrettings klare visjon, har vi hatt fokus på innovasjon for å gi havbruksnæringen bærekraftige ernæringsløsninger som også bidrar til å muliggjøre vekst i næringen. I 2018 ble Skretting tildelt den anerkjente Edie Award i kategorien bærekraftig produktinnovasjon for MicroBalance FLX. MicroBalance FLX er fiskefôr uten fiskemel. Prisen er en anerkjennelse at ernæringsløsninger sammen med en unik kombinasjon av produkter, service og digitale verktøy hjelper oppdretterne i optimalisering av produksjonen, støtter fiskehelse og minimerer det negative miljøavtrykket på en etisk og bærekraftig måte.

Rapporten legger vekt på det økte fokuset Skretting har på utvikling av novel ingredienser i samarbeid med forskjellige aktører i verdikjeden: fra råvareprodusenter til kunde og dagligvarekjeder. Men det er en stor jobb å klare å få til å implementere slike råvarer i kommersielle fôr. Dette skal vi få til, og denne milepælen gjør at Skretting kan være den ledende leverandøren av fôr med både algeolje og insektmel.

– Alle mennesker må kunne spise. Vårt ansvar er å sikre at vi tilbyr de mest miljømessige og økonomiske bærekraftige løsningene til en næring som produserer trygg, sunn og smakfull protein til verdens voksende befolkning. Bærekraft er kjernen i vår virksomhet, og nøkkelen for å oppfylle vår misjon om «feeding the future», sier Therese Log Bergjord, CEO i Skretting.

Et annet viktig element i årets rapport er den pågående utviklingen i fiskeriforbedringsprosjekter. Samt samfunnsutviklingsprosjekter i Afrika og Asia som har som mål å bidra til økonomisk vekst gjennom partnerskap med lokalsamfunn.

– Vi fokuserer vår innsats mot å bygge matvaretrygghet i samfunn som trenger mer høykvalitets protein, og som selv produserer størstedelen av fisken de spiser i det landet. Vi er stolte over at vår kompetanse kan stimulere lokal industrivekst der hvor vi har vår drift, sier Trygve Berg Lea, Skrettings bærekraftansvarlig.

Årets rapport setter også lys på noen av utfordringene Skretting og havbruksnæringen møter generelt.

– Vi tror det er fordelaktig for hele verdikjeden å være transparent. Vi påstår ikke at vi er perfekte, men vi er forpliktet til å møte disse utfordringene og å ha samarbeidspartnere for å sikre at vi bare blir bedre, sier Berg Lea.

Sustainability report 2019 teaser

Les våre bærekraftrapporter

Les de siste bærekraftrapportene for å lære mer om hva vi gjør for å nå våre ambisjoner for bærekraft. 

See all reports