Skretting 125 år – hvordan en familiebedrift fra Stavanger ble en global leder innen akvakultur

Landbruksbutikken til Skretting i Stavanger

Historien bak Skrettings reise fra en liten familiebedrift i Stavanger til en verdensleder innen akvakultur handler om åpenhet, innovasjon, pågangsmot, markedsinnsikt og tilpasningsdyktighet.

Etablert i 1899 som en leverandør av landbruksutstyr, begynte Skretting på 60-tallet å utforske havbruk. Fra starten har selskapet vært preget av forskning og innovasjon, med det første vellykkede forsøket på regnbueørret i trekasser i 1963. Dette ledet til at Skretting samme år lanserte det første kommersielle fôret for ørret, Tess tørrfôr.

Skretting har siden da spilt en viktig rolle i utviklingen av fiskefôr, og bidratt til vekst innen akvakultur. Blant de viktigste nyvinningene var ekstrudert fiskefôr i 1984 som gjorde det mulig å øke fettinnholdet i pelleten. Et par år senere ble en ny banebrytende teknologi oppfunnet ved fabrikken på Stokmarknes, Oscar-metoden, som brukte vakuum for å få fiskeolje til å trekket seg optimalt inn i pelleten. På 1990-tallet gjorde Skretting det mulig å bruke vegetabilske oljer og proteiner, som var en fôrrevolusjon for laks.

De første forsøkene med tørrfôr i sjø. Fisken ble holdt i trekasser.
De første forsøkene med tørrfôr i sjø. Fisken ble holdt i trekasser.
Fabrikkansatt på Averøy
Justering av ekstruder på Averøy i dag.

Forlater landbruksrøttene

Reisen til ditt vi er i dag, har ikke vært uten utfordringer. På begynnelsen av 80-tallet var det behov for kapital, og 50% av Skrettings aksjer ble solgt til BP, som produserte fôr gjennom BP Nutrition og Trouw International. På slutten av 90-tallet, til tross for krisen i havbruksnæringen, ble landbruksavdelingen solgt til Felleskjøpet, og den opprinnelige familieeide bedriften ble 100% eiet av BP Nutrition.

Fabrikken på Averøy
I 2013 ble totrinnsutbyggingen av fabrikken på Averøy fullført, og gjorde den da til den største fiskefôrfabrikken i verden.
Fabrikken i Stavanger
I 2023 var fabrikken i Stavanger den første fôrfabrikken i Norge til å bli BAP-sertifisert.

Samlet under Nutreco 

På 70-tallet kjøpte BP Nutrition opp flere fôrselskaper i Europa, inkludert dagens Skretting-virksomhet i Frankrike, Spania, Italia og Tyrkia. Fôrproduksjon i Frankrike begynte i 1953, med økt fokus på havbruk i 70-årene. I 1994 ble det et Skretting-selskap, og de var pionerer i utvikling og produksjon av life starter feed.

Skretting Italia har røtter tilbake til 70-tallet, mens Skretting Spania startet i 1985 og var markedsleder innen fiskefôr innen 1990. i 1986 kjøpte BP Nutrition Moore-Clark i Nord-Amerika, som ga tilgang til et globalt nettverk av eksperter inne fiskeernæring. Samme år installerte de Nord-Amerikas første ekstruder for fiskefôr, noe som viste pionerånd.

Et ledelsesoppkjøp i BP Nutrition i 1994 skapte verdens største akvakulturselskap og en av de ledende dyrefôrprodusentene i Europa (og i dag verden): Nutreco. I 2003 ble Skretting-navnet den globale merkevaren for alle Nutrecos fiskefôraktiviteter. Siden den gang har Skretting utvidet virksomheten globalt og blitt en betydelig aktør i havbruksnæringen. I dag har Skretting produksjonsanlegg i 18 land på fem kontinenter, som produserer 3 millioner tonn fôr til over 60 arter. Selskapet forplikter seg fortsatt til bærekraft og ansvarlig praksis, og vil fortsette å introdusere teknologier for

Imari-fabrikken lanseringssermoni
Lanseringsseremoni for Imari-fabrikken i Japan, 2005
Skretting Kina kontorbygning
Kontoret til Skretting Kina, 2023

Forsetter den globale ekspansjonen

Våre operasjoner rundt om i verden har vært avgjørende for utvikling av nye teknologier, fôrløsninger og tilpasning til markedsbehov. Skretting Japan, tidligere Yamaha Nutreco AquaTech, ble etablert som en joint venture mellom Nutreco og Yamaha Motor Company i 1997. Signaturproduktet, Been’s, en ekstrudert pellet rik på råfett til yellowtail, skapte bølger i næringen da ingen andre tilbød en lignende pellet i Japan.

Skretting China ble etablert som Zhuhai Shihai Feed Co., LTD, i 2002. Selskapet ble kjøpt opp av Nutreco i 2011, og var det første heleide datterselskapet til Nutreco i utviklingen av akvakultur i Kina. I 2021 ble Skretting (Wuxi) Feed Co.., Ltd. etablert - det andre heleide datterselskapet til Skretting. Fra 2011 til 2022 har den gjentatte ganger blitt hedret med tittelen "National Key Leading Enterprise in Agriculture Industrialization" - en omfattende vurdering og identifisering av foretak som leder i revitalisering av landsbygda. I dag har Skretting China seks produksjonslinjer for reker og tre produksjonslinjer for puffet fôr. I tillegg til å være utstyrt med et senter for sykdomsovervåking, et forskningssenter for økonomisk dyreernæring og en økologisk akvakulturforskningsbase på 500 dekar.

Skretting Ecuador startet opprinnelig i 1990 som Diamasa, og spesialisert seg på pelletert akvakulturfôr. Med begynnelsen av tilapia-produksjonen ble et selskap ved navn Gisis opprettet for å spesialisere seg på utvikling og produksjon av ekstrudert fôr til reker. I 2013 kjøpte Nutreco 75% av de to fôrvirksomhetene, og i dag er Skretting Ecuador markedsleder innen rekefôr i Ecuador og representerer et betydelig bidrag til den samlede inntjeningen til Nutreco.

Skretting Ecuador management team, 2023
Skretting Ecuador management team, 2023
Fabrikken i Skretting Ecuador
Fabrikken i Skretting Ecuador

De neste 125 årene

I løpet av de siste 125 årene har vi bygget vår grunnmur, investert i FoU, ernæring og prosessteknologi som har gitt oss en unik kompetanse. Vår arv er preget av milepæler som har bidratt til utviklingen av havbruksnæringen, ernæring til fisk og fôrproduksjon. Vi er i kontinuerlig vekst, tilpasser oss endringer i markedet og tilbyr ikke bare fôr, men også komplette ernæringsløsninger, helseprodukter og driftsoptimaliseringstjenester.

Skretting er kjent for å være en pålitelig leverandør som bryr seg om kundenes behov og er en lidenskapelig representant for fremtidens bærekraftige havbruk. De to ørretene som overlevde i Norge på 1960-tallet, representerer nå over 22 millioner sjømatmåltider rundt om i verden hver dag. Skretting, som en del av Nutreco, tar sitt formål med å fôre fremtiden svært alvorlig og har til hensikt å fortsette dette arbeidet de neste 125 årene og utover.

Se tidslinjen med vår historie her