Skrettings bærekraftsprogram

Fra inspirasjon til handling

Globale utfordringer

Globale utfordringer

Innen 2050 har verdens befolkning vokst til over 9,5 milliarder mennesker. Samtidig vil det være økt urbanisering og inntekstvekst som endrer spisevaner og øker behovet for animalsk protein. 

Gjennom vårt fokus på bærekraftig innovasjon ønsker vi å være en del av løsningen. Som et globalt fiskefôrselskap har vi en god posisjon for å bidra i utviklingen av mer bærekraftig matproduksjon. 

Skrettings Nuterra program er utviklet for at vi skal leve opp til vårt ansvar og ambisjoner over tid slik at vi kan oppnå vår misjon "Feeding the future". Våre mål er tilpasset vår langsiktige strategi og FNs utviklingsmål for bærekraft. 

Vi støtter FNs utviklingsmål for bærekraft

I 2015 introduserte FN et sett med mål for å få slutt på fattigdom, beskytte planeten, og sikre velstand for alle som en del av en ny agenda for bærekraftutvikling. Hvert  mål har spesifikke undermål som skal nåes over de neste 15 år. 

Skretting opplever at vårt bærekraftprogram Nuterra på mange områder slutter seg til FNs utviklingsmål for bærekraft. Vår misjon "feeding the future" handle om å nå mål nummer 2: få slutt på sult, oppnå matvaresikkerhet og forbedret ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.  

FNs mål

Fokusområder i Nuterra

Ernæring

Tilrettelegge for at fisken yter best mulig

Effektive fôr og oppdrettsanlegg
Fiskehelse og -velferd
Fôr til yngel og settefisk
Sikre mattrygghet

Les mer

Råvare

Skape et bærekraftig fôrgrunnlag

Ansvarlig valg av leverandører
Samarbeid om bærekraft

Les mer

Drift

Sikre orden i eget hus

Redusere miljøavtrykket fra vår drift
Bedre arbeidsmiljø 

Les mer

Engasjement

Økt engasjement for en bærekraftig matproduksjon for fremtiden

Engasjement av ansatt
Engasjement med interessenter
Utvikling av lokalsamfunn

Les mer

Bærekraftrapportering 2018

Bærekraftrapport 2018

Rapporten legger vekt på vårt fokus på utvikling og implementering av novel ingredienser for kommersielt bruk. Her kan du laste ned PDF-versjonen.

Last ned rapporten

Miljøavtrykk fra laksefôr

Rapport for bruk og opphav av fôrråvarer, og miljøpåvirkning fra produkter og drift. 

Les mer