Skrettings bærekraftsprogram

Fra inspirasjon til handling

Globale utfordringer

Globale utfordringer

I 2050 kommer verdens befolkning til å ha økt til over ni milliarder mennesker. Samtidig kommer økt urbanisering og økte inntekter til å endre matpreferansene og øke etterspørselen etter animalsk protein. 

Skretting er opptatt av bærekraftig innovasjon og har som mål å være en del av løsningen. Som global leverandør av fôr til havbruk har vi gode muligheter til å bidra i utviklingen av en mer bærekraftig matproduksjon.

Skretting's Nuterra programmet er en visjon som skal samordne tiltakene og initiativene våre i årene som kommer, og bidra til at vi oppfyller misjonen vår – å dekke verdens økende matbehov («Feeding the Future»). Målene i programmet samsvarer med de langsiktige målene i strategien vår og med FNs bærekraftsmål.

Nuterra støtter FNs utviklingsmål for bærekraft

I 2015 introduserte FN en rekke mål for å få slutt på fattigdom, beskytte planeten, og sikre fremgang for alle som en del av et nytt utviklingsprogram for bærekraft. Hvert mål har egne spesifikke mål som skal oppnås de neste 15 årene. 

Vi mener at vårt Nuterra program, innen mange områder, er i samsvar med FNs mål for bærekraftig utvikling. Vår misjon "Feeding the Future" handler om å oppfylle mål nummer 2; få slutt på sult, oppnå mattrygghet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig hav- og landbruk.   

Nuterra, vårt bærekraftsprogram, består av tre komponenter:

Veikart
Nuterra-veikart angir tydelig hva som er våre ambisjoner når det gjelder samfunn

Standard
Internt verktøy som gir klare retningslinjer for hvordan Nuterra-veikartet skal gjennomføres, hvordan fremdriften skal måles

Produktvurdering
Et verktøy som gør at vi kan måle miljøpåvirkninger og egenskaper til ernæringsløsningene våre

For å sikre vår innsats,har vi fire sentrale pilarer

Ernæring

Mer effektive produsenter og høytytende fisk

Effektive fôr og oppdrettsanlegg
Fiskehelse og -velferd
Fôr til yngel og settefisk
Sikre mattrygghet

Les mer

Råvarer

Et bærekraftig fôrgrunnlag

Ansvarlig valg av leverandører
Bærekraftssamarbeid

 

Les mer

Drift

Orden i eget hus

Mer miljøvennlig virksomhet
Bedre arbeidsmiljø

Les mer

Engasjement

Økt engasjement for en bærekraftig matproduksjon for fremtiden

Involvering av ansatte
Involvering av interessenter
Utvikling av lokalsamfunn

Les mer

Bærekraftsrapport

Les rapporten

Bærekraftsprogram

Les brosjyren

Fra SEA til Nuterra

Se film
Lukk
For å forbedre nettsiden for deg bruker vi informasjonskapsler Les mer