Skrettings bærekraftsprogram

Fra inspirasjon til handling

 

Globale utfordringer

Globale utfordringer

I 2050 kommer verdens befolkning til å ha økt til over ni milliarder mennesker. Samtidig kommer økt urbanisering og økte inntekter til å endre matpreferansene og øke etterspørselen etter animalsk protein. 

Skretting er opptatt av bærekraftig innovasjon og har som mål å være en del av løsningen. Som global leverandør av fôr til havbruk har vi gode muligheter til å bidra i utviklingen av en mer bærekraftig matproduksjon.

Skretting's Nuterra programmet er en visjon som skal samordne tiltakene og initiativene våre i årene som kommer, og bidra til at vi oppfyller misjonen vår – å dekke verdens økende matbehov («Feeding the Future»). Målene i programmet samsvarer med de langsiktige målene i strategien vår og med FNs bærekraftsmål.

Nuterra, vårt bærekraftsprogram, består av tre komponenter:

Veikart
Nuterra-veikart angir tydelig hva som er våre ambisjoner når det gjelder samfunn

Standard
Internt verktøy som gir klare retningslinjer for hvordan Nuterra-veikartet skal gjennomføres, hvordan fremdriften skal måles

Produktvurdering
Et verktøy som gør at vi kan måle miljøpåvirkninger og egenskaper til ernæringsløsningene våre

Nuterra pillars

Ernæring

Mer effektive produsenter og høytytende fisk

 • Effektive fôr og oppdrettsanlegg
 • Fiskehelse og -velferd
 • Fôr til yngel og settefisk
 • Sikre mattrygghet
Les mer

Råvare

Et bærekraftig fôrgrunnlag

 • Ansvarlig valg av leverandører
 • Bærekraftssamarbeid

 

Les mer

Drift

Orden i eget hus

 • Mer miljøvennlig virksomhet
 • Bedre arbeidsmiljø
Les mer

Engasjement

Økt engasjement for en bærekraftig matproduksjon for fremtiden

 • Involvering av ansatte
 • Involvering av interessenter
 • Utvikling av lokalsamfunn.

 

Les mer

Bærekraftsrapport

Les rapporten

Bærekraftsprogram

Les brosjyren

Fra SEA til Nuterra

Se film