Recirculating Aquaculture Systems (RAS)

Om RAS

Resirkulerende akvakultur systemer (RAS) er landbaserte oppdrettsanlegg som gjenbruker vann. Vannet renses i et mekanisk og biologisk filtersystem før det returnerer til karet. Denne produksjonsformen krever mindre vann, og er mer bærekraftig av natur. Antallet RAS-anlegg har økt kraftig. Denne økningen representerer et skifte i havbruksnæringen da systemene begynner å bli standard for settefiskproduksjon og for hele livssyklusen til ulike arter.  

RAS monitors

Teknisk veileder for RAS

Skretting arbeider langsiktig for å støtte det raskt voksende markedet innen landbasert og lukket oppdrett. Vårt forskning- og utviklingsteam jobber kontinuerlig med å finne nye løsninger og produkter som skal støtte det voksende behovet i markedet.

Vår tekniske RAS-veileder tar sikte på å hjelpe nye og eksisterende kunder med å navigere rundt potensielle utfordringer knyttet til RAS, samt gi tilgang til offentlig informasjon fra en rekke kilder på en enkel måte.

LÆr mer om vår tekniske veileder for ras

Oppdrett i RAS gir full kontroll over produksjonen, og tilbyr mange fordeler. Ved oppdrett i RAS kan karmiljøet tilpasses uavhengig av geografisk plassering, og dermed slipper man artsbestemte utfordringer knyttet til for eksempel temperatur, salinitet, eller pH. Ettersom vannkvaliteten overvåkes nøye for å sikre optimale driftsforhold kan man også oppnå bedre fiskehelse og vekst. 

Med alle nye produksjonsformer kommer det utfordringer, i RAS er disse utfordringene ofte knyttet til vannkvalitet. For at vannet skal kunne gjenbrukes må avfall fra produksjonen fjernes fra systemet ved hjelp av ulike filtre. Biofilteret fjerner total ammonia nitrogen (TAN) som kan være svært giftig for fisken. Det er viktig at den mikrobielle balansen i biofilteret opprettholdes, et mekanisk filter bidrar til fjerning av organisk materiale og større partikler, slik at biofilteret ikke overbelastes. For å redusere mengden feces og sikre optimal drift av både mekanisk og biologisk filtre kan det være en fordel å bruke fôr tilpasset ditt anlegg. Riktig fôrvalg støtter stabil og god vannkvalitet som bidrar til bedre vekst, fôrfaktor, fôrtilgjengelighet og økt biomasse.

RAS equipment

Forskning på RAS

Skretting har investert i forskningsressurser til RAS da disse systemene har stort potensial til å øke bærekraften til havbruksnæringen. På verdensbasis har vi tre forskningsanlegg med RAS-teknologi, som alle har hvert sitt unike fokusområde. Vårt sentrale RAS-team i Skretting AI består av kunnskapsrike forskere med spesialisering innen disse systemene.

Lær mer om skretting sin forskning på ras

Altra RCX

Den nyeste innovasjonen innen RAS er Altra RCX, fôr spesialtilpasset
produksjon av storsmolt i resirkuleringsanlegg. Altra RCX er utviklet med fokus på både fiskens og systemets behov.

Altra RCX utnytter den nyeste kunnskapen vi har om både fisk og anlegg. Fôret er utviklet og tilpasset ernæringsbehovet til storsmolt i RAS-anlegg, med fokus på å sikre vannkvaliteten og høy fôrutnyttelse.  

Se våre fôr til RAS

Ledende utvikling

Skretting sitt RAS-konsept, RecircReady, ble introdusert som første i markedet i 2009. Konseptet inkluderer skreddersydde fôrløsninger, prognosemodeller for vekst og utslipp, slamløsning, system- og fiskehelse.

LÆR MER OM RecircReady

RecircReady graphic

Nyheter om RAS

19.08.2021

Truls Dahl, Skrettings nye kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg

Truls Dahl har fått den nye stillingen som kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg i Skretting Norge. Dahl kommer fra stillingen som Skrettings globale forretningsutvikler for helse- og spesialfôr. Skretting sier i en kommentar at dette skal styrke selskapets posisjon innen RAS og landbasert virksomhet.

Les saken
Saravanan Subramanian and Stuart Fyfe
25.05.2020

Økt biomasse i RAS uten å påvirke vannkvalitet med AltraRCX

AltraRCX, et nytt storsmoltfôr, viser redusert utslipp til vann – også fra fisken, og er utviklet for å utnytte RAS største fortrinn.

Les saken
RecircReady graphic
23.11.2018

Fôr for fisk og system: Skrettings RecircReady-konsept for bedre utnyttelse av RAS

Skretting is the world’s largest supplier of specialised recirculating aquaculture systems (RAS) feeds, and is ready to launch it's new and improved integrated concept for RAS – RecircReady. The concept takes into account growth and waste prediction models, nutrient recycling, fish and system health monitoring in addition to tailored feed solutions and their impact on the systems themselves.

Les saken

Lær mer om RAS

RAS-forskning