Innovasjon innen råvarer

I Skretting søker vi alltid etter å utvide vår kunnskap om den ernæringsmessige sammensetningen til fôringredienser, samt påvirkningene fra forsyningskjedene som produserer dem. Dette hjelper oss med å levere produkter som gjør det mulig for havbrukerne å produsere mer med mindre ressurser.

Novel raw materials graphic

Arbeidet med å fylle råvaregapet

Samtidig som verdens befolkning vokser, øker fokuset på at havbruksnæringen skal bidra med protein for å fø verden. I Skretting ser vi at vi har en essensielle rolle i dette. En forventet økning fra havbruket på 30 millioner tonn, betyr et økt råvarebehov på ytterligere 45 millioner tonn. Hvor skal disse komme fra? Her utdyper vi noen av våre aktiviteter innen dette området, både søken etter nyskapende råvarer og våre viktigste samarbeid.

I denne delen

Vi trenger mer mat, men hvor skal den komme fra?
Havbrukets utfordring 2050
Hva mener vi med 'nyskapende ingredienser'?
Insektmel i kommersielt fôr
Omega-3 fra marine alger
Fleksibilitet er nøkkelen