Erklæring

Skretting Norge og vårt moderselskap Nutreco har forpliktet seg til å respektere internasjonalt anerkjente menneske- og arbeidsrettigheter gjennom vår egen virksomhet og i vår forsyningskjede. Å respektere menneskerettighetene er grunnleggende for god risikostyring og Skrettings verdiskaping. Vi verdsetter vårt gode forhold til ansatte og deres organisasjoner og engasjerer oss regelmessig med dem.

Vi støtter United Nations Global Compact, the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, the OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the International Bill of Human Rights og konvensjonene til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.

Skretting Norge driver etter hensikten med den norske åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, for å å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold.

Dette er forankret i virksomhetens styre, og vi har ansvarlige ressurser for å drive kartlegging, risikoanalyse, aktsomhetsvurderinger samt årlig rapportering og håndtering av innsynsbegjæringer.

I våre etiske retningslinjer for forretningspartnere (“Code of Conduct for Business Partners”) setter vi tydelige krav og retningslinjer overfor våre leverandører hvor også menneskerettigheter og arbeiderrettigheter inngår.

Åpenhetsloven
   Redegjørelse
   Krav