Våre ansatte

Erfaring, kunnskap og talent blant våre ansatte har hjulpet oss med å oppnå betydelig suksess, samtidig som vi har bidratt til å utvikle havbruksnæringen globalt. Målet vårt er å fortsette å bygge ferdigheter og kultur som kreves for å forbli verdensledende innen vårt område. 

Vi mener at samfunnsansvar, åpenhet og bærekraft er viktig for langsiktig levedyktighet. I Skretting oppfordrer vi til en åpen kultur med tilgjengelige ledere, og tilbyr et internasjonalt arbeidsmiljø med gode muligheter for utvikling. Å jobbe hos oss er utfordrende, variert og givende.

Elisabeth Ueland

Kvalitetsanalytiker fôr og råvarer. Ansatt siden 2016.

"Siden jeg begynte i Skretting har min rolle kontinuerlig utviklet seg, og jeg har fått tildelt mer ansvar og nye utfordringer. Det er spennende å være ansatt i en bedrift hvor du jobber tverrfalig og hvor jeg lærer ting hele tiden. At jeg har så mange unike og dyktige kollegaer gjør at det er veldig lett å trives i Skretting."

Andrine Eikrem

Kundekonsulent settefisk og landbasert oppdrett. Ansatt 2018

"Skretting og havbruksnæringen var et naturlig valg for meg etter endt markedsføringsstudier. Dette er en næring i vekst og med mye spennende som skjer på utviklingssiden. Fra dag en i Skretting har jeg blitt godt tatt imot. Jeg får spillerom til å utvikle meg og det komme hele tiden nye utfordringer. I min rolle jobber jeg mye tverrfaglig, hvor relasjonsbygging og markedsforståelse er en viktig del av det jeg gjør."

Andrine Eikrem

Terje Undem

Fagsjef produksjonsplanlegging. Ansatt 1975.

«Jeg begynte i Skretting med å spa korn i siloen, og det var i en tid der produksjon av fiskefôr var en liten del av produksjonen. Mye har skjedd siden da, både med Skretting, næringen og for meg. Jeg fikk tidlig anledning for å videreutvikle meg i Skretting, og fikk også i ung alder tillit til lederstilling i produksjon. Veien videre var logistikk og produksjonsplanlegging, som er det jeg gjør og trives med i dag. Skretting har vært og er for meg en trygg og god arbeidsplass. Samholdet mellom kollegaer er på mange måter unikt. Det føles nesten som vi alle er en familie. Skretting er noe mer enn kun en jobb for meg, det er blitt en positiv livsstil.»