Fordeler

  • Økt fiskevelferd
  • Mindre tap i tilvekst hos syk fisk
  • Bedre slaktekvalitet
  • Flere fisk frem til slakt

Ved virussykdommer som CMS, PD og HSMB ser man flere likhetstrekk hos fisk; den sturer, spiser mindre, stiller seg motstrøms, henger i overflaten og man får dødelighet. Aqura er fôr til syk fisk som bidrar til økt fiskevelferd, mindre tap i tilvekst, økt overlevelse og bedre slaktekvalitet.

  • God smakelighet og fordøyelighet
  • Demper betennelse
  • Hjelper immunforsvaret
Lett å få i seg

Innholdet av proteinråvarer i Aqura, samt den skånsomme prosessen i fabrikk, gir et fôr med høy smakelighet og fordøyelighet. Ved sykdomsutbrudd vil Aqura fremme fôropptak, senke fôrfaktoren og gi bedre vekst.

Demper betennelse

Når fisken er syk, vil det oppstå en betennelse i kroppen. Med økt betennelse og skade på vev, kan fettsyrene i fôret påvirke sykdomsgraden. Omega 3-fettsyren EPA er dokumentert å redusere betennelse, og Aqura inneholder betydelig mer omega 3 enn omega 6.

Immunforsvaret trenger antioksidanter, og for å sikre nok antioksidanter har Aqura dobbelt så mye vitamin C og vitamin E som et vekstfôr. Dette vil beskytte cellene og gi bedre filetkvalitet hos fisken når utbruddet er over. Aqura er også tilsatt naturlige virkestoffer som er dokumentert å hindre at virus og bakterier oppformerer seg.