Fordeler

  • Økt fiskevelferd
  • Mindre tap i tilvekst hos syk fisk
  • Bedre slaktekvalitet
  • Flere fisk frem til slakt

Ved virussykdommer som CMS, PD og HSMB ser man flere likhetstrekk hos fisk; den sturer, spiser mindre, stiller seg motstrøms, henger i overflaten og man får dødelighet. Aqura er fôr til syk fisk som bidrar til økt fiskevelferd, mindre tap i tilvekst, økt overlevelse og bedre slaktekvalitet.

  • God smakelighet og fordøyelighet
  • Demper betennelse
  • Hjelper immunforsvaret
Lett å få i seg

Innholdet av proteinråvarer i Aqura, samt den skånsomme prosessen i fabrikk, gir et fôr med høy smakelighet og fordøyelighet. Ved sykdomsutbrudd vil Aqura fremme fôropptak, senke fôrfaktoren og gi bedre vekst.

Demper betennelse

Når fisken er syk, vil det oppstå en betennelse i kroppen. Med økt betennelse og skade på vev, kan fettsyrene i fôret påvirke sykdomsgraden. Omega 3-fettsyren EPA er dokumentert å redusere betennelse, og Aqura inneholder betydelig mer omega 3 enn omega 6.

Støtter immunforsvaret

Immunforsvaret trenger antioksidanter, og for å sikre nok antioksidanter har Aqura dobbelt så mye vitamin C og vitamin E som et vekstfôr. Dette vil beskytte cellene og gi bedre filetkvalitet hos fisken når utbruddet er over. Aqura er også tilsatt naturlige virkestoffer som er dokumentert å hindre at virus og bakterier oppformerer seg. 

Når anbefaler vi Aqura

PD

Ved klinisk PD-utbrudd anbefales Aqura i minst fire uker. Ved fortsatt høy dødelighet og lav appetitt, bruk Aqura til situasjonen har normalisert seg.

Høyrisikoperioden for SAV3 på vestlandet (april-september)
Ved positiv PCR, uavhengig av symptomer på sykdom, anbefaler vi Aqura i minst fire uker. Ved fortsatt høy dødelighet og lav appetitt etter endt periode bør man fortsette bruken av Aqura til situasjonen har normalisert seg.

HSMB

Ved forhøyet dødelighet grunnet HSMB anbefales Aqura i åtte uker. Fortsett bruk av Aqura dersom utbruddet vedvarer og fisken fortsatt har behov for tilpasset fôr. Husk at fisken kan være syk, selv ved lavt forhøyet dødelighet.

CMS

Ved forhøyet dødelighet grunnet CMS anbefales Aqura så lenge utbruddet vedvarer.

Forebyggende anbefaler vi Protec