Ekspertråd for god gjellehelse

Gjellewebinar juni 2024

I perioden mai-oktober er risikoen for gjelletrøbbel størst. I Skrettings webinar delte tre fageksperter sine erfaringer og beste råd for god gjellehelse for din fisk.

Gjellene er mer enn bare fiskens pusteorgan. Fisken kvitter seg med karbondioksid og ammoniakk via gjellene, samtidig som de er viktige for osmoreguleringen og er en viktig barriere mot mikroorganismer og omgivelsene.

– Gjellene ligger svært blottet og selv moderate skader på gjellene kan medføre nedsatt respirasjonsevne og evne til å håndtere stress, sier Hanna Sæteraas Bjerke.

Veterinærspesialisten innen akvakultur jobber i Aqua Kompetanse og har gjelleovervåket både settefisk, matfisk og stamfisk, og har åtte års erfaring fra fiskehelsearbeid i Sør- og Vest-Norge. I et webinar om gjellehelse i regi av Skretting, presenterte hun sammen med forsker Julia Mullins i Skretting AI og Hamish Rodgers fra PatoGen en rekke tips for best mulig gjellehelse.

Både miljøforhold, mekaniske skader og sykdommer kan skade gjellene.

– Typisk er det ofte en kombinasjon av årsaker til gjelleskader, det vi kaller kompleks gjellesykdom. Disse skadene er gjerne en kombinasjon av bakterier, virus, parasitter, miljø og håndtering. Vi har sett stadig mer av kompleks gjellesykdom både på Vestlandet og i Midt-Norge, forklarer Sæteraas Bjerke.

Felles for de fleste fisker med gjelleskade, er at de tåler stress og håndtering dårligere. Svømmer fisken med konstant åpen munn, er det aldri et godt tegn.
Hanna Sæteraas Bjerke, veterinærspesialisten innen akvakultur i Aqua Kompetanse

Slik avslører du gjelletrøbbel

Hun lister opp en rekke ulike symptomer på gjelleskader, som du bør være årvåken overfor. Nedsatt appetitt, gapende munn, dødelighet, økt gjellelokkfrekvens, redusert svømmeaktivitet og problemer med å opprettholde likevekt.

– Det som er en utfordring, er at man i mange tilfeller kan ha store gjelleskader på fisken uten at den tilsynelatende har større avvik. Men felles for de fleste fisker med gjelleskade, er at de tåler stress og håndtering dårligere. Svømmer fisken med konstant åpen munn, er det aldri et godt tegn, sier veterinærspesialisten.

Slik gjellescorer du best

Gjellescoring er ifølge Hanna et av de viktigste verktøyene i arbeidet med gjellehelse. Hun anbefaler todelt gjellescoring, med både total og aktiv scoring:

 • Bla gjennom gjellene på begge sider på levende, godt bedøvd fisk
 • Finn den verste gjellebuen, og score denne
 • Vurder både total og aktiv score

Total score sier noe om hvor mye av gjellebuen som har forandringer, mens aktiv score sier hvor mye av gjellene har forandringer med slim.

– Todelt gjellescore er en god metode for å si noe om gjellenes utvikling over tid. Høy total score kan spille inn i planlegging av tidspunkt for behandling mot AGD. Todelt gjellescore vil også gi gode indikasjoner på effekten av behandling, sier Sæteraas Bjerke.

Slik er du best forberedt

Å følge godt med og overvåke både vannmiljø og gjeller over tid, er ifølge Sæteraas Bjerke det viktigste og beste verktøyet for å avdekke sykdom eller irritasjon på gjellene tidlig. I risikoperioden fra mai til oktober, anbefales oppdretter:

 • Daglig registrering av siktedyp, farge og liv i sjøen – inkludert oksygenmetning
 • Ukentlig gjellescore

– Røkterne er helt sentrale for å få til en god gjelleovervåkning. Selv ikke det beste fiskehelsepersonellet kan gjøre stort, dersom man ikke får varsel tidlig nok, sier Sæteraas Bjerke.

Hun anbefaler også å ta ut og lagre vannprøver med jevne mellomrom. Det gir fiskehelsepersonellet et godt utgangspunkt for raskt å finne årsakene til gjelleproblemene. Om utfordringene uteblir, kan vannprøvene kastes.

Gode, forebyggende tiltak

En robust fisk er alltid det beste utgangspunktet, også når det kommer til gjellehelse. Regelmessig overvåking av gjeller og god dialog med fiskehelsepersonell er essensielt for å lykkes. Gjellewebinaret ga også tips til tiltak når – og før – utfordringene vokser seg store:

 • Følg med regionale algevarsler og lag en intern algeberedskap
 • Stopp fôring og minimer håndtering og stress
 • Upwelling eller oksygenering av vannet
 • Utnytt effektene i funksjonelle helsefôr
 • Algetak eller boblegardin for å holde alger og maneter ute av merd
 • Fjern luseskjørt dersom du mistenker eller forventer AGD
 • Flytting av anlegg

Relevante saker om fiskehelse

01.07.2024

Ekspertråd for god gjellehelse

I perioden mai-oktober er risikoen for gjelletrøbbel størst. I Skrettings webinar delte tre fageksperter sine erfaringer og beste råd for god gjellehelse for din fisk.

Les artikkelen
03.06.2024

Oksygenopptak teller i langdistanse-sesongen

For laksen fortoner sommeren og høsten seg som en maraton eller kraftprøven Tour de France. Om det er trenging og pumping eller alger og amøber som møter laksen i sommer og høst, trenger fisken å puste godt.

Les artikkelen
Margunn Sandstad, fagsjef fiskehelse Skretting Norge
27.03.2023

Mener sterkere vektlegging av biologi vil lønne seg for både fisk og havbrukere

Avlusing, gjelletrøbbel og vintersår førte til økt dødelighet i laksefiskproduksjonen også i fjor. Biologi bør vektlegges mer når beslutninger tas, mener fagsjef fiskehelse i Skretting.

Les artikkelen