Produktfordeler

  • Lettfordøyelig protein
  • Tidlig tilvenning til tørrfôr

Felles for de fleste marine fiskelarvene er at fordøyelsessystemet er lite utviklet. Protein- og fettfordøyelsen kan derfor være en begrensende faktor og det er svært viktig at larven får lettfordøyelige proteiner og fettsyrer. I naturen har de ulike marine fiskelarvene tilgang på samme maten i form av alger og dyreplankton. GEMMA Micro er derfor utviklet til å kunne brukes til startfôring av flere arter. Fôret er en balanse av lettfordøyde proteiner, naturlige råvarer som dyreplankton og alger, høyt nivå av fosfolipider og avansert teknologi for å bevare næringsstoffene gjennom produksjonen. Farge, smak og partikkelfasong er også tatt hensyn til.

GEMMA produktene er spesialisert til å gi optimal ernæring til marine larver fra tørrfôr tillvenning til påvekst hos yngel. Tre produkter:

  • GEMMA Micro – artemiaerstatter og tidlig tilvenning til tørrfôr
  • GEMMA Wean Diamond- tidlig påvekst yngel
  • GEMMA Diamond- påvekst yngel

Partikkelstørrelse: 75, 150, 300 og 500 µm

Ønsker du lære mer?

Ta kontakt med våre fagansvarlige eller salgsrepresentanter.

Finn kontaktinformasjon