Produktfordeler

  • Lettfordøyelig protein
  • Tidlig tilvenning til tørrfôr

Felles for de fleste marine fiskelarvene er at fordøyelsessystemet er lite utviklet. Protein- og fettfordøyelsen kan derfor være en begrensende faktor og det er svært viktig at larven får lettfordøyelige proteiner og fettsyrer. I naturen har de ulike marine fiskelarvene tilgang på samme maten i form av alger og dyreplankton. GEMMA Micro er derfor utviklet til å kunne brukes til startfôring av flere arter. Fôret er en balanse av lettfordøyde proteiner, naturlige råvarer som dyreplankton og alger, høyt nivå av fosfolipider og avansert teknologi for å bevare næringsstoffene gjennom produksjonen. Farge, smak og partikkelfasong er også tatt hensyn til.

Partikkelstørrelse: 75, 150, 300 og 500 µm