Vitalis Prima

Fordeler

  • Bedre eggkvalitet og overlevelse av larver
  • Økt smakelighet
  • Tilpasset resirkuleringssystemer (RAS)
  • Helsekomponenter

Maksimal vitalitet på avkom

Vitalis PRIMA, en ny stamfiskdiett til marin fisk, støtter helsen til både morfisken og dens yngel.

Økt protein og en mer balansert aminosyreprofil gir bedre eggkvalitet og overlevelse av larver. I tillegg er det flere nye oppgraderinger i det nye fôret for å møte dagens utfordringer:

  • Krill for økt smakelighet
  • Mikroalger rik på DHA som ny bærekraftig råvare
  • Økt nivå av astaxhanthin og alge for høyere nivå av antioksidanter og bedre pigmentering
  • Feces stabilisator for å tilpasse fôret til gjenbruk av vann og RAS

Vitalis PRIMA finnes i pellet størrelsene 9, 13, 17 og 22 mm.

God ernæring

Marine arter er spesielt avhengig av god ernæring før gyting. Flergangsgyting og svært høy GSI gjør at ernæring hos marin stamfisk raskt blir en begrensende faktor. Heldigvis betyr dette at effekt av god ernæring betaler seg raskere enn hos salmonide arter som er mer avhengig av kroppsreservene sine.

Optimalisert ernæring

Vitalis er Skrettings globale ernæringsprogram for stamfisk og bygger på mer enn 25 års forskning og erfaring. Det nye stamfiskfôret beholder alle fordelene med Vitalis CAL men det er tatt inn ny kunnskap om at økt protein og en mer balansert aminosyreprofil gir bedre eggkvalitet og overlevelse av larver.