Vitalis Røye

Fordeler

  • Gir høy fekunditet (mengde egg produsert av en stamfisk)
  • Gir høy klekkeprosent og god yngelkvalitet
  • Støtter immunforsvaret til stamfisk og yngel

Stamfisken skal sikre videre lønnsomhet i oppdrett av fisk gjennom sikker produksjon av tilstrekkelig og sykdomsfri yngel av god kvalitet. Vitalis Røye tar hensyn til stamfiskens spesifikke ernæringsmessige behov, helse og gir det beste resultat både for egg- og yngelprodusenten.

Fôrets innvirkning på resultatet av kjønnsmodningen avtar etterhvert som fisken nærmer seg gyting. Derfor er det avgjørende at stamfiskens ernæringsstatus er best mulig før og i de tidligste stadiene av kjønnsmodningen (i tillegg til å opprettholde tilstrekkelig fôring). Dette oppnås ved å gi spesialfôr 9-12 måneder før fisken settes på sult.