MicroBalance® 

I tider hvor råvarepriser er ustabile gir råvarefleksibiliteten med MicroBalance en stor fordel sammenlignet med tradisjonelle fôr. Kunnskapen er med å reduserer havbruksnæringens avhengighet av råvarer som driver kostnad ved at de kan erstattes med alternativer med samme ernæringsverdier. Denne fleksibiliteten sikrer at vi kan levere fiskefôr som er både økonomisk levedyktige og bærekraftige.

MicroBalance er et konsept for råvarefleksibilitet, og har gjennom årene  utviklet seg til å inkludere MicroBalance FLX, N3 og Infinity.

Det handler om de riktige næringsstoffene, ikke spesifikke råvarer.

Tree illlustration Tom Berry

En innovasjon innen fiskefôrproduksjon

Produksjon fra havbruksnæringen må mer enn dobles innen 2050 for å møte behovet til en voksende befolkning. Samtidig trenger vi å reduserer presset på jordens ressurser. Hvordan kan vi vokse på en bærekraftig måte? Vi trenger å produsere mer med mindre, og det er her MicroBalance kommer inn i bildet.

Ved å bruke teknologi som er basert på vår nyeste kunnskap om mikronæringsstoffer og hvordan de samhandler med fisken, gir MicroBalance oss muligheten til å erstatte en fôrråvare med en annen uten å påvirke ytelse, velferd eller sluttproduktet. Denne innovasjonen har blant annet gjort det mulig for oss å produsere fôr med lavere innhold av fiskemel.