25 år med viktige bidrag til god fiskehelse

Logo 25 år som pioner innen fiskehelse

I 1992 lanserte Skretting verdens første helsefôr for fisk. I løpet av 25 år har Skretting bygget opp et bredt spekter av produkter som bidrar til god fiskehelse i havbruksnæringen.

Pioner-arbeid med suksess

På begynnelsen av 90-tallet begynte Skretting å utforske helsestimulerende fôr for fisk. Hensikten var å komme med forebyggende løsninger som et alternativ til medisin for havbruksnæringen. Det var dette brennende ønsket som gjorde at Skretting fant spesifikke, naturlige sammensetninger som gjorde fisken bedre rustet til å takle sykdommer.

Studier gjennomført av ledende forskere resulterte i at høyraffinerte beta-glukaner ble en ingrediens som ble gjorttilgjengelig i markedet.

- Vi så at laks ble eksponert for mange utfordringer, og vi mente at vi kunne gi avgjørende støtte til fisken dersom vi støttet immunsystemet før risikoperioden. Forsøkene ga noen gode resultater; bra nok til at vi bestemte oss for å lansere et nytt anti-stress produkt kalt Respons, sier Viggo Halseth. Han er i dag innovasjonsdirektør i Nutreco, men hadde stillingen som markedsdirektør i Skretting for 25 år siden.
Kort tid etterpå utgjorde dietten ca. 13 % av Skretting Norges totale fôrsalg. Salgsandelen holdt seg på samme nivå de neste årene, noe som ble ansett for å være høyt ettersom anbefalte regime for Respons var 2 uker Respons av totalt 8 uker. Uten tvil hadde fôret fanget lakseprodusentenes interesse, og i 1996 begynte henvendelsene å komme fra utlandet. Irland og UK var de neste landene som lanserte Respons, før produktet fikk en bredere geografisk utbredelse.

Respons la fundamentet for dagens ledende helsefôr

I noen år hadde beta-glukanene hovedfokuset hos Skrettings forskere og selskapets kunnskap om virkningsmekanismene økte. I 2004 besluttet Skretting Aquaculture Centre (ARC) å etablere en egen fiskehelseavdeling. Rekruttering av flere forskere gjorde det mulig å øke antall prosjekter og finne nye virkestoffer for friskere fisk.

Tre år senere ble næringens ledende helsediett Protec lansert med dokumentert positiv effekt på skinn, gjeller, tarm og fiskens generelle immunforsvar. I 2013 ble Protec oppgradert for å også gi økt støtte mot virusinfeksjoner og bidra med nye byggeklosser for bedre skinnhelse og på denne måten optimalisere balansen mellom fisk, mikrober og miljø.

Protec Gill, en diett spesialtilpasset for å støtte gjellehelse hos laks og dermed redusere behovet for behandling, er blant de siste innovasjonene. Protec Gill anbefales av Skretting på samme måte som de andre helsefôrene: Det bør brukes forebyggende – før utfordringer får for store konsekvenser for fiskens helse.

Takket være deler av kunnskapen fra arbeidet med løsninger til fisk, kunne Skretting introduserte Lorica i 2016 – en tilsvarende helsediett til reker.

Kunden er forskningssjef

I dag har Skretting ARC 12 forskere dedikert til fiskehelse, hvorav 8 har doktorgrad på sitt felt. Skrettings helsefôrportefølje tilbyr et bredt spekter av ingredienser som øker fiskens evne til å takle stressende situasjoner som sykdom og håndtering. Enkeltingrediensene har egne fordeler, men Skrettings forskere demonstrerer stadig at kombinasjonene gir størst effekt.

- Det er mye forskning bak produktene, sier Truls Dahl, global produktsjef for helsefôr i Skretting. - For å sikre resultat hos kunden, ser vi etter den beste kombinasjonen av ingredienser i en ideell dosering. Hver art krever optimal formulering, og alle våre helseprodukter fyller strenge dokumentasjonskrav før de når markedet.

Fremgangen er ikke bare drevet av dedikerte ARC-forskere, men bygger på strategiske samarbeid. Innenfor Nutreco, Skrettings morselskap, finner man selskapet Trouw Nutrition. De driver med ernæring til landdyr og har 5 store forskningssentre med viktig ekspertise. Skretting og Trouw drar nytte av hverandres forskning. I tillegg samarbeider ARC bredt med universiteter og andre forskningsinstitusjoner. Det pågår nå mer enn 50 prosjekter med eksterne partnere.

- Dette er veldig verdifullt for oss, og gir fordeler for våre kunder, sier Charles McGurk som leder forskningsteamet for fiskehelse i Skretting ARC.- Det er Skretting-kunder som bestemmer retningen for vår forskning. Hvert eneste prosjekt er satt i gang med bakgrunn i utfordringer i næringen – en strategi som styrer oss på rett vei. Interaksjonen med fiskeprodusentene gir suksess, sier McGurk.

Nye løsninger kommer

- Vi lager i dag spesialtilpassede fôr for over 60 ulike arter. Vi har fått en sterk kjerne kompetanse gjennom 25 år med forskning på laks og marin fisk. I senere år har vi benyttet oss av denne kunnskapen, kompetansen og teknologien til å gjøre noen virkelig spennende gjennombrudd i andre markeder, nylig på reke, sier McGurk.

Skrettings forskning vil fortsette å fokusere på forebygging for å forhindre at fisk blir syk. Men skulle fisken slite med sykdom, finnes det fôrløsninger også for dem som for eksempel React til PD-syk fisk. Timing er uansett avgjørende når det gjelder helseutfordringer, og Skretting utvikler nå hurtigtester som kan gi raske svar i forhold til fysiologisk status hos fisken.

- Helt fra begynnelsen har vi ment at fôr må være en del av løsningen. Det er ingen trylleformularer eller mirakelløsninger. Man må ha en helhetlig tilnærming hvor man prøver å fokusere på alle aspekter av beste praksis: vaksiner er et aspekt, helsefôr er et annet, samt biosikkerhet og å ha de rette medikamentelle løsningene tilgjengelige. Det er fortsatt et tydelig og fundamentalt behov for å utvikle spesifikke helsedietter og det er klart at dette behovet kommer fra markedet, oppsummerer Alex Obach, administrerende direktør for Skretting ARC.

Helsefôr fra Skretting til norsk havbruk

Et utvalg av innovasjoner fra 25 år med utvikling av helsefôr:

  • 1992 - Respons: verdens første helsefôr til fisk
  • 2007 - Protec: innholdsrikt fôr som støtter fiskehelsen gjennom flere virkemekanismer
  • 2008 - React: lettfordøyelig fôr til PD-syk fisk
  • 2009 - Target: verdens første helsefôr mot lus
  • 2013 - Ny Protec: inkluderer antiviral virkning og økt støtte til skinnhelsen
  • 2015 - Protec Gill: støtter gjellehelsen for reduksjon av AGD-behandling
  • 2016 - Shield: høy-ytelses helsefôr med dokumentert repellerende virkning mot lus

Relevante saker om fiskhelse

06.01.2022

Forskningssamarbeid gir mindre vintersår og bedre overlevelse

Forskningssamarbeidet Robust skinn mellom Skretting, AquaGen, Vaxxinova og Veterinærinstituttet gir håp om å løse problemer med vintersår. Forskningsrådet har støttet det flerårige prosjektet som har vist signifikant lavere dødelighet i fiskegruppene som har fått en kombinasjon av beste fôr, vaksine og genetikk. Resultatene viser også færre og mildere sår, med mer enn 50 prosent av fisken uten sår.

Les artikkelen
09.05.2021

Viktig beslutning om den mest utbredte avlusingsmetoden, men Mattilsynet stiller krav

Mattilsynet åpner for fortsatt bruk av den mest utbredte ikke-medikamentelle avlusingsmetoden i norsk laksenæring. Ansvaret for at termisk behandling skjer forsvarlig, legges på havbrukerne. Fôrstrategien kan bli viktigere enn noen gang.

Les artikkelen
Salmon farm sunset
02.12.2020

Resultater fra nytt forskningsprosjekt dokumenterer effekten av forebygging mot vintersår

Stadig flere oppdrettere peker på vintersår som en årsak til dødelighet. Et større forskningsprosjekt på robust lakseskinn dokumenterer at dødeligheten reduseres med bruk av tilpasset ernæring ved vintersårutfordringer.

Les artikkelen