Immunforsvarets respons på glukaner ga navnet til det første helsefôret

Da økt bruk av antibiotika truet norsk laksenæring, startet jakten på alternative måter å motstå sykdom på. En ny fôrtilsetning ga både ønsket effekt og navn til verdens første helsefôr.

På begynnelsen av 90-tallet hadde laksenæringen store utfordringer med en rekke sykdommer. Flere av disse måtte behandles med antibiotika for å opprettholde dyrevelferden. Det var en situasjon som næringen ikke var tjent med, og som måtte løses for at næringen skulle kunne fortsette å utvikle seg.

– Når vi samtidig visste om farene ved antibiotikaresistens, sa det seg selv at noe måtte gjøres, sier Nils Tore Hølsbø, som i sju år fra 1989 arbeidet ved Lerang Forskningsstasjon der forsøkene ble gjennomført.

Forsøkene ga respons

Svaret ble funnet i kunnskapen om glukaner, et stoff som finnes naturlig i celleveggen hos blant annet gjærsopp. Forskere fra både Norge og utlandet så på dette, og Skretting startet tidlig med kontrollerte forsøk på Lerang.

– Vi visste at glukaner hadde positiv effekt på immunsystemet hos mennesket. Glukaner er ikke medisin, men et naturlig stoff som kan stimulere fiskens immunforsvar. Vi begynte spede forsøk med betaglukaner i fôret, og det viste seg å ha god effekt. Respons var det første fôrproduktet med betaglukaner. Navnet Respons ble valgt nettopp fordi vi så at immunforsvaret hos fisken ble trigget, og nettopp fikk en respons, forteller Hølsbø.

– Siden har vi fått effektive vaksiner og dyktige spesialister innen fiskehelse. Dette har hatt stor betydning for fiskehelsen. Økt fokus på ernæringens betydning hos fisk, har også bidratt til bedre fiskehelse, forteller Hølsbø, som har jobbet i Skretting i store deler av sitt yrkesaktive liv.

Stadig utvikling og nye utfordringer

De senere årene har havbrukerne fått nye forventinger til hva de ønsker fiskefôret skal bidra til å løse.

– Det siste tiåret er havbrukerne blitt nødt til å avluse fisk mye oftere enn det som var vanlig tidligere. Dette sliter på fisken, som trenger et sterkere immunforsvar for å tåle belastningen. Fisken utsettes for mer håndtering som kan føre til stress og skade på fisken. Å bruke helsefôr er derfor viktigere enn noen gang, forteller Hølsbø.

Som et resultat av dette, lanserte Skretting et andregenerasjons helsefôr med betaglukaner, Protec, som er en videreutvikling av Respons.

– Vi forsøker hele tiden å spille på lag med naturen og redusere bruken av kjemikalier og legemidler. Protec hadde så mange nye egenskaper i forhold til Respons, at det var nødvendig å lansere et helt nytt fôr, sier Hølsbø.

Under en prosent dødelighet per måned

Lerang forskningsstasjon har kommet seg gjennom sommeren nesten uten sjukdom og dødelighet i sjøanlegget. Respons er ett av flere tiltak som kan forklare dette.

Les artikkelen fra 1992

Relevante saker om fiskehelse

Margunn Sandstad, fagsjef fiskehelse Skretting Norge
27.03.2023

Mener sterkere vektlegging av biologi vil lønne seg for både fisk og havbrukere

Avlusing, gjelletrøbbel og vintersår førte til økt dødelighet i laksefiskproduksjonen også i fjor. Biologi bør vektlegges mer når beslutninger tas, mener fagsjef fiskehelse i Skretting.

Les artikkelen
25.01.2023

Ny forskning viser at laksenæringen kan komme i forkant av HSMB-sykdom

Denne uken publiserer det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Veterinary Research en studie skrevet av NMBU Veterinærhøgskolen, Ellingsen Seafood og Skretting som i et felles prosjekt viser at det er mulig å forutse HSMB-sykdom hos laks i sjø før utbruddet kommer.

Les artikkelen
29.12.2022

Immunforsvarets respons på glukaner ga navnet til det første helsefôret

Da økt bruk av antibiotika truet norsk laksenæring, startet jakten på alternative måter å motstå sykdom på. En ny fôrtilsetning ga både ønsket effekt og navn til verdens første helsefôr.

Les artikkelen