30 år med fôr for styrket fiskehelse

Anne Mette Onarheim var en av pionerne bak verdens første helsefôr til fisk. I år er det 30 år siden Skretting lanserte Respons, et fôr tilsatt glukaner for bedre fiskehelse.

Siden har Skretting bygget opp et bredt spekter av fôrprodukter som bidrar til å styrke fiskehelsen i havbruksnæringen. Anne Mette Onarheim startet i Skretting i 1989 og var med på hele prosessen fram til lanseringen av Respons i 1992, og minnes både nysgjerrighet og skepsis.

– Det var stort fokus på fiskehelse allerede den gang. Det var mye snakk om immunstimulanter i forskningsmiljøet, og Skretting gjorde et banebrytende arbeid ved å lansere et helsefôr i markedet. Vi måtte hele tiden føle oss frem, minnes Onarheim.

Kundene var positive, og fôret ble godt mottatt. Respons viste seg å fungere godt, takket være et godt forarbeid og feltforsøk hos utvalgte kunder.

– Du må huske på at dette var før laksenæringen hadde kommet skikkelig i gang med utviklingen av effektive vaksiner. Vi hadde et ønske om å finne løsninger på det store problemet som var med bakterier på den tiden. Derfor var det viktig å utvikle et fôr som kunne støttet fisken i møte med bakteriesykdom.

Onarheim mener forskningsinnsatsen for 30 år siden ikke sto noe tilbake for dagens forskning.

– Jeg vil påstå det var ganske nyskapende arbeid som ble gjort. Vi gjorde et grundig forskningsarbeid i forkant av lanseringen. Vi kjørte smitteforsøk på fisk, og hadde god dokumentasjon på effekt. I markedet var vi lenge alene med denne type produkt, og Respons sto seg i mange år før det ble erstattet av nye fôr, sier Anne Mette Onarheim som i dag jobber som kvalitetssjef råvare og leverandører i Skretting.

Naturprodukt med lovende egenskaper

ARC har prøvd glukantilsetning

Glukan ser ut til å gi redusert dødelighet ved sjukdomsutbrudd. I forsøk hos ARC ble tapene betydelig mindre i en testgruppe som fikk glukan i fôret.

Les artikkelen fra 1992 

Relevante saker om fiskhelse

25.01.2023

Ny forskning viser at laksenæringen kan komme i forkant av HSMB-sykdom

Denne uken publiserer det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Veterinary Research en studie skrevet av NMBU Veterinærhøgskolen, Ellingsen Seafood og Skretting som i et felles prosjekt viser at det er mulig å forutse HSMB-sykdom hos laks i sjø før utbruddet kommer.

Les artikkelen
29.12.2022

Immunforsvarets respons på glukaner ga navnet til det første helsefôret

Da økt bruk av antibiotika truet norsk laksenæring, startet jakten på alternative måter å motstå sykdom på. En ny fôrtilsetning ga både ønsket effekt og navn til verdens første helsefôr.

Les artikkelen
21.11.2022

30 år med fôr for styrket fiskehelse

Anne Mette Onarheim var en av pionerne bak verdens første helsefôr til fisk. I år er det 30 år siden Skretting lanserte Respons, et fôr tilsatt glukaner for bedre fiskehelse.

Les artikkelen