AquaVision 2016: Samarbeid og innovasjon er beste strategi for å lykkes med Den blå revolusjonen

Innovasjoner og samarbeid er nøklene til langsiktig, bærekraftig vekst innen havbruk. Det var hovedbudskapet på åpningsdagen under den internasjonale havbrukskonferansen AquaVision 2016, som fortsetter i Stavanger i dag.

Flere av fagforedragene under konferansens Blå revolusjon-tema pekte på at innovasjoner er avgjørende for å utløse vekstpotensialet. Administrerende direktør Alf-Helge Aarskog i Marine Harvest, professor Ragnar Tveterås ved Universitetet i Stavanger og kommunikasjonsrådgiver Avrim Lazar i Global Salmon Initiative (GSI) framhevet spesielt behovet for innovasjonssamarbeid gjennom hele verdikjeden.

Mens havet dekker 70 prosent av jordas overflate, står sjømat i dag for beskjedne to prosent av all maten vi spiser. Aarskog advarte mot at den globale produksjonen av oppdrettslaks nå ser ut til å falle.

– Lakseindustrien må tilbake på vekstsporet. Vi trenger produksjonsarealer, vi må finne alternative råvarer til fiskefôret, utvikle ny teknologi og løse dagens biologiske utfordringer på en kostnadseffektiv måte, sa Aarskog.

Han viste fram flere av selskapets egne FoU-satsinger på ny havbruksteknologi. Målet er å produsere mer atlantisk oppdrettslaks uten å påvirke det marine miljøet negativt, og samtidig redusere biologiske utfordringer som lakselus og fiskesykdommer.

Professor Ragnar Tveterås poengterte at havbruksnæringenallerede har gjort imponerende framskritt når det gjelder produktivitet. Samtidig understreker han at innovasjoner fortsatt vil være essensielle for å opprettholde denne veksten.

– Det er umulig å fortsette veksten med dagens teknologier og driftsmetoder. Vi trenger innovasjoner som utnytter de biologiske potensialene hos oppdrettsartene bedre, sa han.

Selv om ulike arter krever ulik kunnskap og tilpasset teknologi, møter også den samlede havbruksnæringen stadig nye utfordringer. Tveterås mener mange av disse utfordringene best løses gjennom tverrsektorielt samarbeid.

– Skal industrien nå sine vekstmål, må den investere i forskning og kunnskapsbaserte innovasjoner. For mange oppdrettere vil det være for kostnadskrevende å finne egne løsninger. Samarbeid om kunnskap og innovasjon kan gjøre det mulig å opprettholde framtidig vekst og konkurransekraft, sa Tveterås.

På samme måte trenger industrien å ta vare på sitt felles omdømme, mener kommunikasjonsrådgiveren Lazar. Forbrukeren skiller nemlig ikke mellom enkeltselskaper og enkeltselskaper.

– Å ha venner kan være avgjørende når problemene tårner seg opp. Jeg sier ikke at konkurrenter skal slutte å konkurrere, men ganske ofte står du overfor problemer som du ikke kan løse alene, sa Lazar.

Han sa seg enig med de andre foredragsholderne som på AquaVision pekte på at verden ønsker å spise sunn mat.

– Det gir vi verden allerede. Jeg tror også at vi kommer til å løse de biologiske utfordringene som kritikerne påpeker. Samtidig vet vi at nye utfordringer vil oppstå. Og selv om havbruk i dag er en av verdens mest bærekraftige inæringer, skal vi bli enda bedre, sa Lazar.

Saker knyttet til arrangement

Therese Log Bergjord at AquaVision 2022
01.02.2024

AquaVision 2024 - Embracing the future of blue food

For 15. gang samles globale ledere fra akvakulturnæringen til AquaVision i Stavanger for å drøfte fremtidens «blå mat» og betydningen akvakultur vil spille i å sikre verdens befolkning nok mat i fremtiden. Konferansen finner sted i Stavanger fra 10.-12. juni 2024.

Les artikkelen
Robert van den Breemer
22.06.2022

Aquaculture’s five-C challenge

While the aquaculture industry has made huge efforts in recent times to produce healthy proteins in a more sustainable way, the journey is far from over, with many obstacles remaining in its path, delegates heard at AquaVision 2022.

Les artikkelen
Professor Joseph Stiglitz at AquaVision 2022
14.06.2022

Joseph Stiglitz på AquaVision: «Vi må respektere jordens grenser»

Mat er essensielt for menneskers liv, og som et produkt må det tilgjengeliggjøres til forbrukere på en stabil og motstandsdyktig måte. Dette var budskapet til deltakerne under AquaVision 2022.

Les artikkelen