AquaVision 2016: Vekst i havbruk løser globale problemer

Dersom havbruksnæringen utvikler og gjennomfører bærekraftige vekststrategier, kan den løse flere av de største utfordringene verden står overfor. Det er hovedbudskapet fra dag to av AquaVision 2016, som tok for seg akvakultur «beyond tomorrow».

Yu Sato, styreleder i Cermaq-gruppen AS, forklarte under konferansen hvorfor morselskapet, Mitsubishi Corporation, har endret fokus fra villfangst til oppdrett av fisk.

– Havbruk passer godt inn i Mitsubishis strategi. Bærekraftig havbruk, inkludert lakseoppdrett, sitter på nøkkelen for å møte mange av dagens globale utfordringer: Vi kan sikre en voksende befolkning nok mat og bidra til god folkehelse, vi kan produsere maten karbonnøytralt, bidra til mange arbeidsplasser og utvikle gode lokalsamfunn, sa Sato.

Han ønsker at Cermaq skal nærme seg menneskene. Selskapets endrer nå fokus for sin markedsføring, og skal utvikles på kunnskap om forbrukernes behov. Cermaq bygger nå opp nye salgsorganisasjoner i både Asia, Europa, Latin-Amerika og Nord-Amerika, avslørte Sato.

– Jeg ønsker at laksenæringen skal vokse videre på en bærekraftig måte. Da må den globale etterspørselen bli større. For å få til det, trenger vi stabile priser og stabil leveranser over tid.

– Jeg tror at laksenæringen har et stort potensial og gode muligheter til å vokse videre, sa han.

Saker knyttet til arrangement

Therese Log Bergjord at AquaVision 2022
01.02.2024

AquaVision 2024 - Embracing the future of blue food

For 15. gang samles globale ledere fra akvakulturnæringen til AquaVision i Stavanger for å drøfte fremtidens «blå mat» og betydningen akvakultur vil spille i å sikre verdens befolkning nok mat i fremtiden. Konferansen finner sted i Stavanger fra 10.-12. juni 2024.

Les artikkelen
Robert van den Breemer
22.06.2022

Aquaculture’s five-C challenge

While the aquaculture industry has made huge efforts in recent times to produce healthy proteins in a more sustainable way, the journey is far from over, with many obstacles remaining in its path, delegates heard at AquaVision 2022.

Les artikkelen
Professor Joseph Stiglitz at AquaVision 2022
14.06.2022

Joseph Stiglitz på AquaVision: «Vi må respektere jordens grenser»

Mat er essensielt for menneskers liv, og som et produkt må det tilgjengeliggjøres til forbrukere på en stabil og motstandsdyktig måte. Dette var budskapet til deltakerne under AquaVision 2022.

Les artikkelen