Fiskefôrprodusentene Cargill og Skretting inngår transportsamarbeid for klimaet

Skip som seiler for Fjordfrende

Fiskefôrprodusentene Cargill og Skretting skal samarbeide om transport av fiskefôr i Norge under navnet Fjordfrende. I stedet for at et skip med Cargills EWOS-fôr seiler rett bak et skip med Skretting-fôr langs norskekysten, vil nå fôr fra begge selskapene fraktes på de samme skipene. Dette vil begrense skipstrafikken og redusere utslippene av klimagasser med en femtedel for fiskefôrtransporten, sier selskapene.

De to selskapene har valgt å gi ansvaret for planlegging og håndtering av transporten til rederiet Eidsvaag. Dette vil inkludere alle skip som fortsatt har transportkontrakter med selskapene.

Cargill og Sketting har også engasjert en nøytral koordinator, det belgiske selskapet Tri-Vizor, som som skal sikre at samarbeidet overholder konkurranseregler og nøytralitet.

Parallelle seilinger

– Dette samarbeidet vil øke utnyttelsen av flåtekapasiteten og drastisk redusere vårt miljøavtrykk, sier Fredrik Witte adm. dir. i Cargill Aqua Nutrition Nordsjøen.

Selskapene mener at den nye samarbeidsløsningen vil effektivisere transporten og øke servicenivået for norske havbrukere.

- Vi skaper nå et effektivt system som over tid vil optimaliserer kapasiteten og gi fôrleveranser en bedre distribusjonsmodell. Lastekapasiteten utnyttes bedre, det blir kortere seilingsdistanser og investeringsmulighetene øker, sier Erlend Sødal adm. dir. i Skretting Norge.

 – Samarbeidet har fått navnet «Fjordfrende» fordi det handler om å gå sammen for fjordvennlig transport. Dette er et bidrag til det blå taktskiftet som næringen jobber for, sier Witte.

Reduserer klimagasser lik 7500 biler

Allerede de første årene kan det bli mulig å redusere flåtekapasiteten med 20 prosent samtidig som utnyttingsgraden av lastekapasiteten økes. Denne effektiviseringen vil redusere utslippet av skadelige klimagasser med en femtedel per transportert tonn fiskefôr. Det vil si 15-20 millioner kg CO2 per år, noe som tilsvarer utslippet fra 7500 biler.

– Framover vil felles investeringer i nye fôrskip bidra til en enda mer tilpasset og flerfunksjonell fôrflåte samtidig som utslippet av klimagasser vil bli enda lavere. En felles flåte vil ikke bare opprettholde servicenivået, men gi økt fleksibilitet, og samarbeidet gir større muskler for innovasjon og utvikling, sier selskapene i en uttalelse.

Selskapene legger vekt på at de vil fortsatt være harde konkurrenter. 

– Vi skal fortsatt konkurrere på alle forretningsnivåer, inkludert produktutvikling og produktpris. Forskjellen er at nå vil fôret bli levert av den samme skipsoperatøren, sier de norske direktørene.

Selskapene har involvert en tredjepart, Tri-Vizor, for å sikre at selskapene fortsetter å drive virksomhetene sine helt separat fra og uavhengig av hverandre.

Effektivitet

I tillegg til miljøgevinstene, er bakgrunnen for samarbeidet også å øke effektiviteten og redusere kostnadene ved å unngå parallelle seilinger.

 – Vi er nødt til å utvikle oss for å drive vår virksomhet på den mest effektive måten, og når vi får en miljøgevinst på toppen, viser det at dette samarbeidet lønner seg, sier Sødal.

EU ønsker miljøsamarbeid på transport

Prosjektet er grunnlagt på retningslinjene og modellene som er utviklet av miljøprosjekter for horisontalt logistikksamarbeid, og som er finansiert og støttet av EU kommisjonen.

Siden Cargill og Skretting er konkurrenter, er det avgjørende å overholde konkurranseregler, og det innebærer at visse typer informasjon ikke kan deles mellom selskapene. Dermed har Tri-Vizor etablert et rammeverk som skal forvaltes av Eidsvaag.

Rammeverket vil sikre effektivt samarbeid, garantere at det ikke er mulig at konkurransesensitiv informasjon kan bli delt mellom selskapene og unngå å komme i konflikt med konkurranseloven. Denne prosessen har blitt fulgt nøye av spesialiserte jurister.

Tri-Vizor er et belgisk selskap som lang erfaring med slike prosesser, og har deltatt i liknende europeiske prosjekt for å hjelpe flere selskaper å etablere horisontalt logistikksamarbeid.

Fortsatt samarbeid

Selskapene vil fortsatt samarbeide med de eksisterende transportselskapene, AquaShip/Artic Shipping, Rotsund og Eidsvaag.

– De er alle ledende innen sjøtransport. Eksisterende kontrakter vil videreføres, og vi vil fortsette det gode samarbeidet. Det nye er at vi får én felles planleggingssentral hvor rederiet Eidsvaag får hele ansvaret for planlegging og håndtering av transporten. Dette vil sikre den smarteste transporten som vil komme både miljøet og havbruket til gode, sier Witte.

Relevante saker

Eidsvaag Pioner. Foto: Martin Giskegjerde
01.06.2023

På vei mot autonome fôrleveranser?

Fôrfartøyet «Eidsvaag Pioner» har gjennomført en 13 timer lang demonstrasjonstur over 160 nautiske mil for å levere fiskefôr til et oppdrettsanlegg uten hjelp fra noen om bord. Båten la til og fra kai og navigerte i relativt travelt kystfarvann autonomt eller fjernstyrt fra land.

Les artikkelen
01.05.2023

300 tonn plast spart med gjenbruk av fôrsekk

Brukte fôrsekker blir for første gang brukt i produksjon av nye. Det gir 23 prosent mindre fotavtrykk for plastsekkene til Skretting Norge.

Les artikkelen
25.01.2023

Ny forskning viser at laksenæringen kan komme i forkant av HSMB-sykdom

Denne uken publiserer det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Veterinary Research en studie skrevet av NMBU Veterinærhøgskolen, Ellingsen Seafood og Skretting som i et felles prosjekt viser at det er mulig å forutse HSMB-sykdom hos laks i sjø før utbruddet kommer.

Les artikkelen