Forsøk viser at helsefôr ikke gir økt risiko for utvikling av ryggradsdeformiteter

Teorien om at helsefôr øker risiko for utvikling av ryggradsdeformiteter og skader i muskulatur er noe Skretting har tatt på høyeste alvor. Vi har satt opp egne forsøk for å undersøke hypotesen. Forsøkene er nå avsluttet og resultatene viser at helsefôr ikke påvirker fisken negativt.

Teorien om at helsefôr øker risiko for utvikling av ryggradsdeformiteter og skader i muskulatur er noe Skretting har tatt på høyeste alvor. Vi har satt opp egne forsøk for å undersøke hypotesen. Forsøkene er nå avsluttet og resultatene viser at helsefôr ikke påvirker fisken negativt.

Makroskopiske undersøkelser og røntgenresultater viser ingen sammenheng mellom bruk av helsefôr og ryggradsdeformiteter eller muskelskader. Resultatene baseres på to separate forsøk med triplikat oppsett, et fra ferskvann og et fra sjøvann. Det ble gjort blindede makroskopiske undersøkelser med palpering før fisken ble filetert og filet undersøkt for muskelskade. Røntgenbilder av fiskene ble avlest blindet av NOFIMA. Ingen av disse undersøkelsene viste forskjeller mellom kontroll og helsefôr. Et utvalg av røntgenresultatene vises under

Flere eksterne forsøk er også gjennomført for å undersøke ryggdeformiteter og mulige årsaksforhold. På Frisk Fisk 2019 ble to studier gjennomgått. FHF studien «Sammenheng mellom produksjonsfaktorer og utvikling av kosstingsvirvler i lakseproduksjon (FHF 901430)» fant ingen negativ effekt av fôr tilsatt glukaner i datasettet som ble gjennomgått. I studien ble det ikke tatt stilling til mengde helsefôr brukt. MSD Animal Healths presentasjon «Deformiteter på atlantisk laks, felt og eksperimentelle observasjoner» inkluderte et kontrollert forsøk med triplikat oppsett. Den ene gruppen i forsøket ble pulsfôret et fôr tilsatt β-glukaner, den andre gruppen pulsfôret et identisk spesialfôr uten β-glukaner. Resultatene viste ingen sammenheng mellom bruk av β-glukaner og ryggradsdeformiteter eller bindevevsdannelse i muskulaturen.

Skretting har jobbet med helsefôr i over 25 år og det er viktig for oss at fôrvalget ditt er det beste for fiskens helse. Ønsker du du mer informasjon om forsøkene våre eller har spørsmål, ta gjerne kontakt.

Relevante saker om fiskhelse

06.01.2022

Forskningssamarbeid gir mindre vintersår og bedre overlevelse

Forskningssamarbeidet Robust skinn mellom Skretting, AquaGen, Vaxxinova og Veterinærinstituttet gir håp om å løse problemer med vintersår. Forskningsrådet har støttet det flerårige prosjektet som har vist signifikant lavere dødelighet i fiskegruppene som har fått en kombinasjon av beste fôr, vaksine og genetikk. Resultatene viser også færre og mildere sår, med mer enn 50 prosent av fisken uten sår.

Les artikkelen
09.05.2021

Viktig beslutning om den mest utbredte avlusingsmetoden, men Mattilsynet stiller krav

Mattilsynet åpner for fortsatt bruk av den mest utbredte ikke-medikamentelle avlusingsmetoden i norsk laksenæring. Ansvaret for at termisk behandling skjer forsvarlig, legges på havbrukerne. Fôrstrategien kan bli viktigere enn noen gang.

Les artikkelen
Salmon farm sunset
02.12.2020

Resultater fra nytt forskningsprosjekt dokumenterer effekten av forebygging mot vintersår

Stadig flere oppdrettere peker på vintersår som en årsak til dødelighet. Et større forskningsprosjekt på robust lakseskinn dokumenterer at dødeligheten reduseres med bruk av tilpasset ernæring ved vintersårutfordringer.

Les artikkelen