Forsøk viser at helsefôr ikke gir økt risiko for utvikling av ryggradsdeformiteter

Teorien om at helsefôr øker risiko for utvikling av ryggradsdeformiteter og skader i muskulatur er noe Skretting har tatt på høyeste alvor. Vi har satt opp egne forsøk for å undersøke hypotesen. Forsøkene er nå avsluttet og resultatene viser at helsefôr ikke påvirker fisken negativt.

Teorien om at helsefôr øker risiko for utvikling av ryggradsdeformiteter og skader i muskulatur er noe Skretting har tatt på høyeste alvor. Vi har satt opp egne forsøk for å undersøke hypotesen. Forsøkene er nå avsluttet og resultatene viser at helsefôr ikke påvirker fisken negativt.

Makroskopiske undersøkelser og røntgenresultater viser ingen sammenheng mellom bruk av helsefôr og ryggradsdeformiteter eller muskelskader. Resultatene baseres på to separate forsøk med triplikat oppsett, et fra ferskvann og et fra sjøvann. Det ble gjort blindede makroskopiske undersøkelser med palpering før fisken ble filetert og filet undersøkt for muskelskade. Røntgenbilder av fiskene ble avlest blindet av NOFIMA. Ingen av disse undersøkelsene viste forskjeller mellom kontroll og helsefôr. Et utvalg av røntgenresultatene vises under

Flere eksterne forsøk er også gjennomført for å undersøke ryggdeformiteter og mulige årsaksforhold. På Frisk Fisk 2019 ble to studier gjennomgått. FHF studien «Sammenheng mellom produksjonsfaktorer og utvikling av kosstingsvirvler i lakseproduksjon (FHF 901430)» fant ingen negativ effekt av fôr tilsatt glukaner i datasettet som ble gjennomgått. I studien ble det ikke tatt stilling til mengde helsefôr brukt. MSD Animal Healths presentasjon «Deformiteter på atlantisk laks, felt og eksperimentelle observasjoner» inkluderte et kontrollert forsøk med triplikat oppsett. Den ene gruppen i forsøket ble pulsfôret et fôr tilsatt β-glukaner, den andre gruppen pulsfôret et identisk spesialfôr uten β-glukaner. Resultatene viste ingen sammenheng mellom bruk av β-glukaner og ryggradsdeformiteter eller bindevevsdannelse i muskulaturen.

Skretting har jobbet med helsefôr i over 25 år og det er viktig for oss at fôrvalget ditt er det beste for fiskens helse. Ønsker du du mer informasjon om forsøkene våre eller har spørsmål, ta gjerne kontakt.

Relevante saker om fiskhelse

25.01.2023

Ny forskning viser at laksenæringen kan komme i forkant av HSMB-sykdom

Denne uken publiserer det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Veterinary Research en studie skrevet av NMBU Veterinærhøgskolen, Ellingsen Seafood og Skretting som i et felles prosjekt viser at det er mulig å forutse HSMB-sykdom hos laks i sjø før utbruddet kommer.

Les artikkelen
29.12.2022

Immunforsvarets respons på glukaner ga navnet til det første helsefôret

Da økt bruk av antibiotika truet norsk laksenæring, startet jakten på alternative måter å motstå sykdom på. En ny fôrtilsetning ga både ønsket effekt og navn til verdens første helsefôr.

Les artikkelen
21.11.2022

30 år med fôr for styrket fiskehelse

Anne Mette Onarheim var en av pionerne bak verdens første helsefôr til fisk. I år er det 30 år siden Skretting lanserte Respons, et fôr tilsatt glukaner for bedre fiskehelse.

Les artikkelen