Joseph Stiglitz på AquaVision: «Vi må respektere jordens grenser»

Mat er essensielt for menneskers liv, og som et produkt må det tilgjengeliggjøres til forbrukere på en stabil og motstandsdyktig måte. Dette var budskapet til deltakerne under AquaVision 2022.

Den nobelprisvinnende økonomen, professor Joseph Stiglitz, var hovedtaler under den 14. utgaven av den internasjonale havbrukskonferansen i Stavanger. Han uttalte at noen av de viktigste kildene til verdens matforsyning ikke har levd opp til disse grunnleggende kravene.

- Vi går inn i periode med økt kompleksitet, hvor det blir vanskeligere å oppnå denne stabiliteten og motstandskraften. Det må derfor være et større fokus på risikostyring enn hva som har vært tilfelle tidligere.

Stiglitz la til at med hensyn til bærekraft og etablering av ansvarlig matproduksjon, er det nå større vekt på å operere innenfor trygge grenser for miljøet.

- Over tid har vi blitt mer og mer klar over disse planetariske grensene. Vi må lære å leve med og respektere dem, sa han.

Over tid har vi blitt mer og mer klar over disse planetariske grensene. Vi må lære å leve med og respektere dem
Professor Joseph Stiglitz

Stiglitz erkjente at samfunnet er midt i en turbulent periode, med COVID-pandemien som raskt ble fulgt av den pågående konflikten i Ukraina. Som et direkte resultat av dette opplever markeder over alt svært høye matpriser. Likevel mener han at det ikke burde være noe problem med matvareforsyningen.

- I løpet av de siste tiårene har problemet vært overproduksjon. Hvor en stor andel av den økonomiske politikken i USA og Europa har vært å begrense produksjonen av mat og unngå vekst blant bønder, sa han. – Vi har kapasitet til å produsere mye mer.

Stiglitz hevdet også at produksjon av mat som ikke er bærekraftig, vil få økonomiske konsekvenser. Selv i de tilfellene der det medfører ekstra kostnader.

- Dersom vi ikke forplikter oss til å være grønne, vil det få effekt på klimaendringene. Dette vil gjøre mat dyrere. Samfunnet vårt kommer til å betale kostnaden på den en eller annen måte. Vi må ta grep tidlig, og unngå hva som vil skje om vi ikke gjør det.

Han advarte også at det er alvorlige problemer med hensyn til distribusjon, samt selve matproduksjonen og forbruk. Mens Europa og Amerika har et stort potensial til å produsere mer, vil Afrika ha problemer.

Problemet er hvor maten er, og hvor folk har mulighet til å betale for den, sa han. 

I dette øyeblikk, med økende matpriser på toppen av pandemien, kan vi forvente en enda mer turbulent tid enn den vi har vært gjennom de siste to årene.
Professor Joseph Stiglitz

På kort sikt er det også sannsynlig at det blir mer uro i markedet.

- Historisk har matmangel og høye priser ført til økt volatilitet og politisk uro. Og i dette øyeblikk, med økende matpriser på toppen av pandemien, kan vi forvente en enda mer turbulent tid enn den vi har vært gjennom de siste to årene.

Når det er sagt, er Stiglitz fortsatt ‘veldig optimistisk’ med tanke på fremtiden for mat. Da ikke minst på grunn av de store fremskrittene innen vitenskap og teknologi.

- Vi har sett det med fornybar energi, og vi kommer til å se det i matproduksjon med forbedret effektivitet. Det kommer også til å skje viktige endringer i hva vi forbruker. Vi ser trendene. For eksempel mine studenter, som i økende grad går fra kjøtt til fisk, til vegetarianer og til veganer, sa han.

Saker knyttet til arrangement

Therese Log Bergjord at AquaVision 2022
01.02.2024

AquaVision 2024 - Embracing the future of blue food

For 15. gang samles globale ledere fra akvakulturnæringen til AquaVision i Stavanger for å drøfte fremtidens «blå mat» og betydningen akvakultur vil spille i å sikre verdens befolkning nok mat i fremtiden. Konferansen finner sted i Stavanger fra 10.-12. juni 2024.

Les artikkelen
Robert van den Breemer
22.06.2022

Aquaculture’s five-C challenge

While the aquaculture industry has made huge efforts in recent times to produce healthy proteins in a more sustainable way, the journey is far from over, with many obstacles remaining in its path, delegates heard at AquaVision 2022.

Les artikkelen
Professor Joseph Stiglitz at AquaVision 2022
14.06.2022

Joseph Stiglitz på AquaVision: «Vi må respektere jordens grenser»

Mat er essensielt for menneskers liv, og som et produkt må det tilgjengeliggjøres til forbrukere på en stabil og motstandsdyktig måte. Dette var budskapet til deltakerne under AquaVision 2022.

Les artikkelen