Nytt fôr som hjelper fisken din ved sykdomsutbrudd

Laks under vann

Ved virussykdommer som PD, CMS og HSMB ser man flere likhetstrekk hos fisk; den sturer, spiser mindre, stiller seg motstrøms, henger i overflaten og man får økt dødelighet. Skretting lanserer Aqura, fôr til syk fisk, som gir økt fiskevelferd, mindre tap i tilvekst, økt overlevelse og bedre slaktekvalitet.

Hvordan virker Aqura?

Når fisken er syk trenger den tilpasset ernæring med høy smakelighet som er ekstra lett for kroppen å få i seg. Skrettings fiskehelseteam, sammen med forskere fra Skretting ARC, har derfor utviklet Aqura for å gi fisken det den trenger når den er syk.

Aqura reduserer sykdomsgraden

Det er skadene i hjertet som gir dødelighet ved PD, CMS og HSMB. Skaden kommer av betennelse forårsaket av virusinfeksjonen. Omega 3-fettsyren EPA er dokumentert å redusere betennelse og utbruddets alvorlighetsgrad. Aqura inneholder seks ganger så mye omega 3 som omega 6. 

Skretting har gjennomført forsøk for å undersøke hvordan et høyt omega 3-nivå kan påvirke sykdomsgrad i fisken. Resultatene viste signifikant forskjell mellom kontrollfôr og Aqura når FishVetGroup scoret skader i hjertemuskulatur etter 8 uker, se figur 2. I Nofima sine forsøk med omega 3 til syk fisk konkluderer de med det samme. (ref: Nofima, rapport 3/2016 «Styrt fettsyresammensetning i fôr for å forebygge utbrudd av viktige virussykdommer i laks»)

Kontrollert smitteforsøk fra VESO Vikan

Fig.2; Kontrollert smitteforsøk fra VESO Vikan. Resultatene viste signifikant forskjell mellom kontrollfôr og Aqura når FishVetGroup scoret skader i hjertemuskulatur etter 8 uker.

Aqura hjelper immunforsvaret i kampen mot smitte

Immunforsvaret trenger antioksidanter, og Aqura inneholder dobbelt så mye av antioksidantene vitamin C og E som et vekstfôr. Forsøk viser at fôr med høyt antioksidantnivå gir bedre innfarging og filetkvalitet. Nofima har også gjennomført kontrollerte forsøk som viser at melaninflekker reduseres ved å tilsette ekstra antiokidanter i fôret. (ref.: Nofima, rapport34/2015, «Mørke flekker i laksefilet. Kunnskapsstatus og tiltak for begrense omfanget)

Feltforsøk fra CAC.

Fig. 3; Feltforsøk fra CAC. Resultatene viser betydelig færre melaninflekker i fiskegruppen fôret med økt antioksidantinnhold.

I tillegg til høyt antioksidantnivå, er Aqura tilsatt et naturlig virkestoff som er dokumentert å reduserer oppformering av virus. Dette virkestoffet er med å begrense smitte under utbruddet.

Relevante saker

06.01.2022

Forskningssamarbeid gir mindre vintersår og bedre overlevelse

Forskningssamarbeidet Robust skinn mellom Skretting, AquaGen, Vaxxinova og Veterinærinstituttet gir håp om å løse problemer med vintersår. Forskningsrådet har støttet det flerårige prosjektet som har vist signifikant lavere dødelighet i fiskegruppene som har fått en kombinasjon av beste fôr, vaksine og genetikk. Resultatene viser også færre og mildere sår, med mer enn 50 prosent av fisken uten sår.

Les artikkelen
09.05.2021

Viktig beslutning om den mest utbredte avlusingsmetoden, men Mattilsynet stiller krav

Mattilsynet åpner for fortsatt bruk av den mest utbredte ikke-medikamentelle avlusingsmetoden i norsk laksenæring. Ansvaret for at termisk behandling skjer forsvarlig, legges på havbrukerne. Fôrstrategien kan bli viktigere enn noen gang.

Les artikkelen
Salmon farm sunset
02.12.2020

Resultater fra nytt forskningsprosjekt dokumenterer effekten av forebygging mot vintersår

Stadig flere oppdrettere peker på vintersår som en årsak til dødelighet. Et større forskningsprosjekt på robust lakseskinn dokumenterer at dødeligheten reduseres med bruk av tilpasset ernæring ved vintersårutfordringer.

Les artikkelen