Protec Gill godt mottatt av næringen

Fiskehelsepersonell og oppdrettere tar godt imot nyheten Protec Gill. Skrettings nye helsefôr har dokumentert virkning på gjellehelsen og gir økt overlevelse ved AGD-utbrudd.

Samtidig som sommervarmen endelig kom til Trøndelag, viste oppdrettere på Aqua Nor interesse for Skretting-nyheten Protec Gill. Gjellefôret har god effekt mot den varmeglade amøben Paramoeba perurans som forårsaker ambøbegjellesykdom (AGD).                                                                                                                                   

Førstehånds kunnskap

Mandag 17. august ble den vitenskapelige dokumentasjonen bak Protec Gill presentert på Skrettings årlige fiskehelseseminar, AquaHealth. Forsker Julia Mullins ved Skretting ARC har vært sentral i utviklingen av gjellefôret, og ga tilstedeværende veterinærer og fiskehelsepersonell førstehånds innføring i den mangeårige forsknings- og utviklingsinnsatsen som ligger bak lanseringen av gjellefôret.

– Selv om AGD er en relativt ny utfordring for norske oppdrettere, har amøben skapt problemer for oppdrettere i andre deler av verden siden 80-tallet. I forarbeidet med fôret har vi tatt utgangspunkt i all kunnskap som finnes om amøben fra før, blant annet at den er sensitiv for temperatur og salinitet, sier Mullins.

Veldokumentert effekt

Med den omfattende kunnskapen og erfaringene med AGD fra blant annet Tasmania, fikk Mullins og hennes forskerkolleger svært gode resultater allerede i det første forsøket i 2012.

– Smolten i dette forsøket fikk en relativ prosentvis overlevelse som var 27 prosent høyere enn kontrollfisken, fortalte Mullins.

Tilsvarende forsøk ble gjort både i 2013 og i 2014. Disse bekrefter at laks som får Protec Gill kan øke overlevelsen med inntil 42,2 % dersom den utsettes for den parasittiske amøben.

– Protec Gill påvirker både fisken, gjellene og selve amøben. Nøyaktig hvordan amøben påvirkes, er vi ikke helt sikre på. Men gjellefôret stimulerer den antibakterielle slimproduksjonen rundt gjellene, og det kan tenkes at amøben beiter på disse bakteriene, sier Mullins.

I forbindelse med lanseringen av Protec Gill har Skretting laget en egen gjellehåndbok.

Kan redusere behandling

Protec Gill er basert på Skrettings helsefôr Protec, som styrker fiskens generelle evne til å håndtere helseutfordringer. Veterinær Audhild Blomsø i Skrettings helseteam understreker at forebyggende fôring med Protec Gill bør inngå som en helhetlig strategi. 

For vårsmolt anbefales Supreme i seks uker etter utsett. Protec Gill benyttes i seks uker fra midten av juni og frem til august. Deretter pulsing med to uker Protec Gill etter hver fjerde uke med vekstfôr. For høstsmolt anbefaler Skretting Supreme i seks uker etter utsett, etterfulgt av Protec Gill i seks uker.

Relevante saker om fiskhelse

25.01.2023

Ny forskning viser at laksenæringen kan komme i forkant av HSMB-sykdom

Denne uken publiserer det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Veterinary Research en studie skrevet av NMBU Veterinærhøgskolen, Ellingsen Seafood og Skretting som i et felles prosjekt viser at det er mulig å forutse HSMB-sykdom hos laks i sjø før utbruddet kommer.

Les artikkelen
29.12.2022

Immunforsvarets respons på glukaner ga navnet til det første helsefôret

Da økt bruk av antibiotika truet norsk laksenæring, startet jakten på alternative måter å motstå sykdom på. En ny fôrtilsetning ga både ønsket effekt og navn til verdens første helsefôr.

Les artikkelen
21.11.2022

30 år med fôr for styrket fiskehelse

Anne Mette Onarheim var en av pionerne bak verdens første helsefôr til fisk. I år er det 30 år siden Skretting lanserte Respons, et fôr tilsatt glukaner for bedre fiskehelse.

Les artikkelen