Protec Gill godt mottatt av næringen

Fiskehelsepersonell og oppdrettere tar godt imot nyheten Protec Gill. Skrettings nye helsefôr har dokumentert virkning på gjellehelsen og gir økt overlevelse ved AGD-utbrudd.

Samtidig som sommervarmen endelig kom til Trøndelag, viste oppdrettere på Aqua Nor interesse for Skretting-nyheten Protec Gill. Gjellefôret har god effekt mot den varmeglade amøben Paramoeba perurans som forårsaker ambøbegjellesykdom (AGD).                                                                                                                                   

Førstehånds kunnskap

Mandag 17. august ble den vitenskapelige dokumentasjonen bak Protec Gill presentert på Skrettings årlige fiskehelseseminar, AquaHealth. Forsker Julia Mullins ved Skretting ARC har vært sentral i utviklingen av gjellefôret, og ga tilstedeværende veterinærer og fiskehelsepersonell førstehånds innføring i den mangeårige forsknings- og utviklingsinnsatsen som ligger bak lanseringen av gjellefôret.

– Selv om AGD er en relativt ny utfordring for norske oppdrettere, har amøben skapt problemer for oppdrettere i andre deler av verden siden 80-tallet. I forarbeidet med fôret har vi tatt utgangspunkt i all kunnskap som finnes om amøben fra før, blant annet at den er sensitiv for temperatur og salinitet, sier Mullins.

Veldokumentert effekt

Med den omfattende kunnskapen og erfaringene med AGD fra blant annet Tasmania, fikk Mullins og hennes forskerkolleger svært gode resultater allerede i det første forsøket i 2012.

– Smolten i dette forsøket fikk en relativ prosentvis overlevelse som var 27 prosent høyere enn kontrollfisken, fortalte Mullins.

Tilsvarende forsøk ble gjort både i 2013 og i 2014. Disse bekrefter at laks som får Protec Gill kan øke overlevelsen med inntil 42,2 % dersom den utsettes for den parasittiske amøben.

– Protec Gill påvirker både fisken, gjellene og selve amøben. Nøyaktig hvordan amøben påvirkes, er vi ikke helt sikre på. Men gjellefôret stimulerer den antibakterielle slimproduksjonen rundt gjellene, og det kan tenkes at amøben beiter på disse bakteriene, sier Mullins.

I forbindelse med lanseringen av Protec Gill har Skretting laget en egen gjellehåndbok.

Kan redusere behandling

Protec Gill er basert på Skrettings helsefôr Protec, som styrker fiskens generelle evne til å håndtere helseutfordringer. Veterinær Audhild Blomsø i Skrettings helseteam understreker at forebyggende fôring med Protec Gill bør inngå som en helhetlig strategi. 

For vårsmolt anbefales Supreme i seks uker etter utsett. Protec Gill benyttes i seks uker fra midten av juni og frem til august. Deretter pulsing med to uker Protec Gill etter hver fjerde uke med vekstfôr. For høstsmolt anbefaler Skretting Supreme i seks uker etter utsett, etterfulgt av Protec Gill i seks uker.

Relevante saker om fiskhelse

06.01.2022

Forskningssamarbeid gir mindre vintersår og bedre overlevelse

Forskningssamarbeidet Robust skinn mellom Skretting, AquaGen, Vaxxinova og Veterinærinstituttet gir håp om å løse problemer med vintersår. Forskningsrådet har støttet det flerårige prosjektet som har vist signifikant lavere dødelighet i fiskegruppene som har fått en kombinasjon av beste fôr, vaksine og genetikk. Resultatene viser også færre og mildere sår, med mer enn 50 prosent av fisken uten sår.

Les artikkelen
09.05.2021

Viktig beslutning om den mest utbredte avlusingsmetoden, men Mattilsynet stiller krav

Mattilsynet åpner for fortsatt bruk av den mest utbredte ikke-medikamentelle avlusingsmetoden i norsk laksenæring. Ansvaret for at termisk behandling skjer forsvarlig, legges på havbrukerne. Fôrstrategien kan bli viktigere enn noen gang.

Les artikkelen
Salmon farm sunset
02.12.2020

Resultater fra nytt forskningsprosjekt dokumenterer effekten av forebygging mot vintersår

Stadig flere oppdrettere peker på vintersår som en årsak til dødelighet. Et større forskningsprosjekt på robust lakseskinn dokumenterer at dødeligheten reduseres med bruk av tilpasset ernæring ved vintersårutfordringer.

Les artikkelen