Skreddersy ditt fôr med fokus på dine utfordringer

28.09.2019

Skretting lanserer helsepakker mot spesifikke utfordringer. Kunnskapen vi har opparbeidet oss gjennom års forskning på funksjonelle ingredienser og erfaringer med Protec, gjør at vi kan bryte ned denne kunnskapen i pakker mot enkeltutfordringer.

Dette har gitt oss LUSEPAKKE, VIRUSPAKKE og SKINNPAKKE som legges på ditt valgte vekstfôr.

Din kunnskap er avgjørende

Helsepakkene er utviklet etter innspill fra markedet mot spesifikke utfordringer. Ved å utnytte din kunnskap og erfaring om fisk og lokalitet blir det enklere å styrke fiskehelse i møte med de lokale utfordringene. At helseporteføljen vår nå utvides gjør at våre kunder får mer fleksibilitet og det er enklere å forebygge.

Jevn og kontinuerlig beskyttelse

Ved å bruke helsepakkene styrker du fiskens helse og fisken får kontinuerlig beskyttelse mot den spesifikke utfordringen. Du fôrer det planlagte vekstfôret, og driver samtidig helseforebyggende arbeid.

Lusepakken Viruspakken Skinnpakken
  • Frastøter lus
  • Redusert lusepåslag
  • Støtter immunforsvaret
  • Redusert virusreplikasjon
  • Støtter immunforsvaret
  • Mildere utbrudd
  • Støtter immunforsvaret
  • Støtter skinnet
  • Økt beskyttelse mot sår, og redusert alvorlighetsgrad

Hvordan brukes helsepakkene?

De ulike pakkene brukes kontinuerlig i forkant av og i perioder hvor det er forventet utfordringer knyttet til lus, virus og skinnproblematikk.

kontinuerlig fôring minProtec

Skal det forebygges mot flere enn én utfordring anbefales fortsatt Protec i pulsregime.

Aktuelle saker

06.01.2022

Forskningssamarbeid gir mindre vintersår og bedre overlevelse

Forskningssamarbeidet Robust skinn mellom Skretting, AquaGen, Vaxxinova og Veterinærinstituttet gir håp om å løse problemer med vintersår. Forskningsrådet har støttet det flerårige prosjektet som har vist signifikant lavere dødelighet i fiskegruppene som har fått en kombinasjon av beste fôr, vaksine og genetikk. Resultatene viser også færre og mildere sår, med mer enn 50 prosent av fisken uten sår.

Les mer
09.05.2021

Viktig beslutning om den mest utbredte avlusingsmetoden, men Mattilsynet stiller krav

Mattilsynet åpner for fortsatt bruk av den mest utbredte ikke-medikamentelle avlusingsmetoden i norsk laksenæring. Ansvaret for at termisk behandling skjer forsvarlig, legges på havbrukerne. Fôrstrategien kan bli viktigere enn noen gang.

Les mer
Salmon farm sunset
02.12.2020

Resultater fra nytt forskningsprosjekt dokumenterer effekten av forebygging mot vintersår

Stadig flere oppdrettere peker på vintersår som en årsak til dødelighet. Et større forskningsprosjekt på robust lakseskinn dokumenterer at dødeligheten reduseres med bruk av tilpasset ernæring ved vintersårutfordringer.