Skretting forplikter seg til insektmelvolum fra Protix

  • En estimert økning på 30 millioner tonn sjømat fra akvakultur betyr at det vil være et økt råvarebehov på 45 millioner tonn.

  • Kommersiell produksjon av insektmel kan bidra til å møte denne etterspørselen på en bærekraftig måte.

Denne uke åpnet Protix deres topp moderne fabrikk for produksjon av insektmel i Nederland. Deres Majestet Kong Willem-Alexander var tilstede sammen med Dr. Jenna Bowyer, leder av innkjøpsprosjekter i Skretting, og Nutrecos bærekraftdirektør Jose Villalon.

Skretting har signert en avtale med Protix som tilsvarer 5,5 millioner porsjoner med laks som har fått insektmel i fôret sitt. Hele volumet skal brukes i fôr til norske produsenter, og blir tilgjengelig fra 2020. Fôr som inneholder insektmel er tiltenkt landbasertproduksjon. «Vi er veldig stolte av samarbeidet med Protix som har ført til en ny proteinkilde for fôrindustrien. Dette vil bidra til å redusere proteingapet i fremtiden», sier Bowyer. «Vi har sett produsenter som Protix gjøre kvalitetsforbedringer i hvert steg og vi tror at disse produktene kan gjøre en forskjell for tilgang på protein i fremtiden».

Under åpningen fikk gjestene omvisning i det nye anlegg som huser insekter som omgjør vegetabilsk avfall til bærekraftig protein. Dette bidrar til en fremtidsrettet sirkulær økonomi.

«Denne åpningen markerer en reell endring for hele insektindustrien, ikke bare Protix», sier Kees Aarts, CEO i Protix. «Fasilitetene vår er unike i Nederland, Europa og i verden. Vi er veldig gald for at selskap som Skretting tilrettelegger for vekst vår sektoren for insektprotein».

De siste årene har Skretting forpliktet seg til utvikling av nyskapende råvarer, inkludert betydelig investering i FoU. «Det er viktig for oss at nye råvare ikke bare er trygge og bærekraftige, men også sikrer at det endelige produktet ut i markedet har de ernæringsmessige fordelen vi forventer fra høykvalitets sjømat,» sier Bowyer. «Akvakulturnæringen er stor og i vekst, og det er viktig for oss å få nyskapende råvarer oppskalert til kommersielle volum. Vi i Skretting støtter Protix i deres utvikling og vi ser frem til å jobbe med flere aktører innen dette området.

Les mer om Protix her.