Skretting lanserer nytt gjellefôr

Alle Protec-egenskapene og bedre gjellehelse i samme pellet

Gjeller

Nytt helsefôr fra Skretting skal styrke gjellehelsen hos norsk oppdrettslaks. Fôret lanseres i løpet av sommeren.

Skretting har helt siden 80-tallet jobbet med funksjonelle fôringredienser for å bedre fiskehelsen, og selskapet kan vise til gode resultater med sitt bestselgende helsefôr, Protec. Nå lanserer Skretting et nytt medlem i fôrfamilien. Med Protec Gill møter Skretting nye utfordringer knyttet til gjellehelse langs kysten av Norge.

– AGD har vært en betydelig utfordring for havbruksnæringen på Tasmania helt siden næringen etablerte seg der på 80-tallet. De siste årene har det vært et økende fokus på gjellehelse også i Europa, sier veterinær Audhild Blomsø i Skretting.

Henter kunnskapen globalt

I utviklingen av Protec Gill har Skretting dratt nytte av sin kapasitet som global produsent av fiskefôr.

Med en tilstedeværelse på samtlige kontinent og tilgang til den nyeste kunnskapen, har Skretting kunnet utvikle det nye gjellefôret i forkant av AGDspredningen.

– Utviklingen av et nytt fôr krever mye tid og kunnskap. Skretting startet de første forsøkene ved University of Tasmania allerede før det første utbruddet ble registrert i Norge. Videre har vi som vanlig gjennomgått en omfattende prosess med screening, testing, småskalaforsøk og validering for å sikre at vi har nok kunnskap, forteller Blomsø.

Skretting satser også på å være i forkant i den kommersielle lanseringen av Protec Gill. I Norge har AGD-forekomsten så langt vist en tydelig sesongvariasjon, med smitte på fallende temperaturer ned mot fem grader. I år har imidlertid amøben som fører til AGD blitt påvist gjennom hele vinteren.

– Det ser ut som om smitteutbruddene kommer tidligere. Derfor fremskynder vi den kommersielle lanseringen av gjellefôret, sier Blomsø, som avslører av Protec Gill blir tilgjengelig i sommer.

Serverer full pakke

Skrettings helsefôr Protec er utviklet for å forberede fisken på utfordringer som venter, som for eksempel håndtering, vaksinering og smittepress.

Som produktnavnet tilsier vil også Protec Gill inneholde de samme helsefremmende verktøyene.

Protec Gill sørger med andre ord også for at laksens immunforsvar settes i høyere beredskap.

Helsefôret fra Skretting bidrar blant annet til å styrke helsetilstanden og mikrofloraen i tarmen, i tillegg til å gi laksen et solid påfyll av antioksidanter og vitaminer.

– Protec Gill gir full pakke, med komponenter som sørger for bedre gjellehelse, oppsummerer Blomsø.

Et supplement

Fram til nå har AGD-smittet fisk blitt behandlet med enten ferskvann eller hydrogenperoksid. Blomsø understreker at det kan være lønnsomt med en mer helhetlig innsats mot AGD, som også retter innsatsen mot perioden før et forventet smitteutbrudd.

– Protec Gill har gitt høyere overlevelse gjennom tre gjentakende smitteforsøk. Hvis erfaringene fra fôring i stor skala viser at vi får ned gjellescore, kan Protec Gill være et bidrag til å redusere antallet badebehandlinger. Vårt nye gjellefôr kan i tillegg være et nyttig supplement ved lave vintertemperaturer, altså perioder hvor mange oppdrettere velger å ikke behandle fisken, sier Blomsø. Hun understreker at forebyggende fôring bør inngå som en helhetlig strategi, som også inkluderer at man har oppdatert oversikt over smittesituasjonen, tilgang på analyseverktøy og nødvendig behandlingskapasitet.

For vårsmolt anbefales Supreme i seks uker etter utsett. Protec Gill benyttes i seks uker fra midten av juni og frem til august. Deretter pulsing med to uker Protec Gill etter hver fjerde uke med vekstfôr.

For høstsmolt anbefaler Skretting Supreme i seks uker etter utsett, etterfulgt av Protec Gill i seks uker.

Relevante saker om fiskehelse

Margunn Sandstad, fagsjef fiskehelse Skretting Norge
27.03.2023

Mener sterkere vektlegging av biologi vil lønne seg for både fisk og havbrukere

Avlusing, gjelletrøbbel og vintersår førte til økt dødelighet i laksefiskproduksjonen også i fjor. Biologi bør vektlegges mer når beslutninger tas, mener fagsjef fiskehelse i Skretting.

Les artikkelen
25.01.2023

Ny forskning viser at laksenæringen kan komme i forkant av HSMB-sykdom

Denne uken publiserer det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Veterinary Research en studie skrevet av NMBU Veterinærhøgskolen, Ellingsen Seafood og Skretting som i et felles prosjekt viser at det er mulig å forutse HSMB-sykdom hos laks i sjø før utbruddet kommer.

Les artikkelen
29.12.2022

Immunforsvarets respons på glukaner ga navnet til det første helsefôret

Da økt bruk av antibiotika truet norsk laksenæring, startet jakten på alternative måter å motstå sykdom på. En ny fôrtilsetning ga både ønsket effekt og navn til verdens første helsefôr.

Les artikkelen