Skretting topper klimaindeks

Skretting er i øverste kategori i PwCs Klimaindeks Vest. Klimaindeksen er en analyse av klimaarbeidet- og rapporteringen til de 50 største selskapene på Vestlandet.

Skretting sin fôrfabrikk i Stavanger

Skretting er i øverste kategori i PwCs Klimaindeks Vest. Klimaindeksen er en analyse av klimaarbeidet- og rapporteringen til de 50 største selskapene på Vestlandet.

Hvert år utarbeider PwC rapporten Klimaindeks Vest som er en oversikt over hvordan det står til med klimaarbeidet og -rapporteringen til de største selskapene på Vestlandet. I år havner 3 av 50 selskaper i kategori 1, og Skretting er et av dem.

- Det gledelig å se at Vestlandet endelig har tre selskap som havner i topp-kategorien. Skretting har gjort det enkelt å forstå hvilken klimapåvirkning selskapet har hatt i hele sin verdikjede de siste tre årene, samtidig som de kan vise til imponerende resultater ved å kutte sine utslipp i tråd med kravene i Parisavtalen, uttaler John Wikström, leder for strategi og bærekraft i PwC Bergen.

Skretting har en lang tradisjon i rapportering av vårt bærekraftsarbeid. Vi har satt oss tydelige og langsiktige mål for reduksjon av klimagassutslipp.

- Vi har bygget mye kompetanse innen bærekraft de siste årene. Da er det kjekt å få annerkjennelse for den jobben vi har gjort. PwC sin klimaindeks viser at vi rapporter klimapåvirkning på en måte som folk kan forstå. Vi tror at det handler om å måle og jobbe målrettet med å få ned klimagassutslippene fra vår produksjon og hos våre leverandører. I tillegg må vi være åpne med det arbeidet vi gjør. Også om det som er vanskelig. Heldigvis ser vi at det nytter når vi ikke bare går alene, men jobber sammen med andre. Fiskefôret vi lager har hatt en reduksjon i absolutt CO2e-utslipp på 24 % fra 2018 til 2021, og tar vi med 2022 til og med 3. kvartal ser vi ca 35 %, sier Skrettings bærekraftansvarlig og samfunnskontakt Leif Kjetil Skjæveland.

I PwC sin Klimaindeks kjennetegnes selskapene i kategori 1 ved følgede:

  • Åpen og god rapportering av selskapets klimagassutslipp minst tre år bakover i tid
  • Tydelig spesifisering av hvilke kilder til utslipp som er med i beregningene
  • Klimaregnskap som inkluderer alle vesentlige utslipp i Scope 1, 2 og 3
  • Rapportering som viser kutt i karbonintensitet og/eller absolutte utslipp
  • Gjennomsnittlige utslippskutt siste tre år som er i tråd med krav og forventninger i Parisavtalen
  • Utslippskutt fremkommer som vedvarende og ikke midlertidige
     

Les Klimaindeks Vest-rapporten her

Footprint report 2021

All matproduksjon har et fotavtrykk, og vi i Skretting jobber hardt for å gjøre vår del mest mulig bærekraftig. For å lykkes med å nå våre ESG-mål og hele tiden bli bedre, må vi måle. Vi mener også at vi må være transparente og dele disse dataene med våre kunder og publikum. Derfor publiserer vi årlig vår fotavtrykksrapport med informasjon om vår påvirkning på miljøet.

Les rapport