Slik unngår du å smøre deg bort i vinter

Ny forskning endrer Skrettings fôranbefalinger i vinter

Tørre hender og sprukne lepper – et velkjent vinterproblem for mennesker. På samme måte kan også fisk få vintersår når temperaturen synker. «Smørebommer» blir fort kostbare for både toppidrettsutøvere og oppdrettere...

Fordi laksen er vekselvarm, går fiskens forsvarsmekanismer og reparasjonsprosesser saktere i kald sjø. Det byr på utfordringer når bakteriene som forårsaker sår trives godt, selv når temperaturen faller under 8 grader.

Protec fungerer som hudkrem

Hudleger anbefaler å smøre deg rikelig og hyppig med god og feit hudkrem for å unngå sprukne fingre om vinteren. Det er vanskeligere å smøre inn en oppdrettslaks. Men fagansvarlig for forebyggende ernæring i Skretting, Johan Rennemo, vet hva som er den beste erstatningen for hudkrem til fisk.

– For å forebygge og reparere sår effektivt, trenger fiskens skinn ekstra antioksidanter. Forskningen viser at næringsstoffer som fisken får gjennom fôret, tas opp og fraktes dit den har mest bruk for dem. De ekstra næringsstoffene som finnes i Protec, gir økt nivå av antioksidanter nettopp i fiskeskinnet, forklarer Rennemo.

Hos fisk fungerer slimet både som mekanisk og biologisk beskyttelse. Protec har også vist å øke lysozym aktiviteten i slim som bidrar til økt beskyttelse mot sårbakterier, fig. 1. Slimet er også sett å ha en mer viskøs sammensetning hos fisk fôret Protec, fig. 2. Dette sørger for en mer slimete og sleipere fisk.

Forsøksresultat lysozymaktivitet i slim
Fig. 1 Protec har vist å øke lysozym aktiviteten i slim som bidrar til økt beskyttelse mot sårbakterier
Forsøksresultat slimets viskositet
Fig. 2 . Slimet er også sett å ha en mer viskøs sammensetning hos fisk fôret Protec

Klare svar fra VESO Vikan

De helsefremmende næringsstoffene som finnes i Protec, har veldokumenterte positive effekter for økt immunaktivitet og raskere sårheling hos laks. I et smitteforsøk gjort med vintersårbakterien Moritella viscosa, ga Protec hele 70 prosent lavere dødelighet enn hos kontrollgruppen.

I et nytt forsøk utført på VESO Vikan, målte forskere fra Skretting Aquaculture Research Centre (Skretting ARC) nivået av antioksidanter hos laks under ulike fôr- og fôringsregimer. Forsøket ga tre tydelige svar:

  • Det tar tid å bygge opp det antioksidative forsvarssystemet.
  • Protec gir en signifikant økning av antioksidant-nivåer i løpet av 2 uker.
  • Etter fire uker uten Protec, faller nivået av antioksidanter tilbake til samme nivå som hos fisk som ikke får Protec.

Raskere Protec-puls

– Med bakgrunn i forskningsresultatene fra VESO Vikan oppdaterte vi vår vinterfôranbefaling. Det styrker fiskehelsen og gir økonomiske gevinster, sier Johan Rennemo.

Skrettings vinterfôranbefaling kobler Protec med høyenergifôret Express Polar eller Premium Polar. Forskningsresultatene har ført til en noe tettere Protec-puls:

  1. Start med Protec med det samme temperaturen faller under 8 grader.
  2. Bruk Protec 14 dager i strekk for å fylle fiskens antioksidative forsvarssystem.
  3. Gjenta 2-ukers Protec-puls etter 4 uker med vekstfôr.
Forskningsresultat fra VESO Vikan.
Forskningsresultat fra VESO Vikan.

Gruppen som fikk Protec kontinuerlig hadde fått fôret i forkant av forsøket. "Protec puls"-gruppen fikk helsefôret først mellom uke 2 og 6, og på nytt fra uke 10 til 12. Begge periodene ga en signifikant økning i fiskens antioksidant-nivå.

+ 4 kroner per laks

Forskning har dokumentert at effekten av høyenergifôr som Express Polar eller Premium Polar blir større på lave temperaturer. Rask vekst, lav fôrfaktor og optimal fiskehelse kan vise seg svært lønnsomt: Har du 1 million slaktefisk, vil 100 gram ekstra slaktevekt per fisk gi en gevinst på 4 millioner. Dersom lakseprisen skulle bli 40 kroner kiloen, vel og merke...

Relevante saker om fiskhelse

06.01.2022

Forskningssamarbeid gir mindre vintersår og bedre overlevelse

Forskningssamarbeidet Robust skinn mellom Skretting, AquaGen, Vaxxinova og Veterinærinstituttet gir håp om å løse problemer med vintersår. Forskningsrådet har støttet det flerårige prosjektet som har vist signifikant lavere dødelighet i fiskegruppene som har fått en kombinasjon av beste fôr, vaksine og genetikk. Resultatene viser også færre og mildere sår, med mer enn 50 prosent av fisken uten sår.

Les artikkelen
09.05.2021

Viktig beslutning om den mest utbredte avlusingsmetoden, men Mattilsynet stiller krav

Mattilsynet åpner for fortsatt bruk av den mest utbredte ikke-medikamentelle avlusingsmetoden i norsk laksenæring. Ansvaret for at termisk behandling skjer forsvarlig, legges på havbrukerne. Fôrstrategien kan bli viktigere enn noen gang.

Les artikkelen
Salmon farm sunset
02.12.2020

Resultater fra nytt forskningsprosjekt dokumenterer effekten av forebygging mot vintersår

Stadig flere oppdrettere peker på vintersår som en årsak til dødelighet. Et større forskningsprosjekt på robust lakseskinn dokumenterer at dødeligheten reduseres med bruk av tilpasset ernæring ved vintersårutfordringer.

Les artikkelen