Tar i bruk ny kunnskap i fôr til villfanget leppefisk

Leppefisk

Ny forskning, erfaring fra felt og økt oppdrett på berggylt har gitt ny kunnskap om ernæringsbehovet og atferden til berggylt. Resultatet av dette er en oppdatert fôrresept til villfanget berggylt, CLEAN Labrus Soft. Et mer fordøyelig fôr med fokus på god smak og bedre fiskevelferd.

I naturen bor berggylt midt i matfatet, og beiter langs berg, i tareskog og andre steder som er fullspekket av mat. Vill berggylt er et av flere verktøy mot lakselus, og fisken må i merd tilvendes et nytt miljø hvor den skal spise fôr. For at fisken skal ha best mulig helse og velferd kan fôr tilpasset arten være en av bidragsyterne for en fornøyd og effektiv lusespiser.

- Satsningen på oppdrettet berggylt de siste årene har gitt oss mulighet for økt forskningsinnsats og økt tilgang til kunnskap om arten og dens ernæringsbehov. I CLEAN Labrus Soft har vi nå tatt i bruk den kunnskapen for å tilby fisken et fôr som er enda mer attraktivt for fisken, og mer fordøyelig for en fisk uten magesekk, sier Kathrine Bakkemo, fagsjef marine arter i Skretting Norge.

Vi ønsker å tilby leppefisken et fôr som ligner noe av det den finner i naturen. CLEAN Labrus Soft inneholder derfor flere marine råvarer. Fôret inneholder også rekemel, raudåte og krillmel for å gi god appetitt.
Kathrine Bakkemo, fagsjef marine arter

Bedre appetitt og riktig konsistens

For at villfanget leppefisk skal vende seg til å spise fôr er det avgjørende at det er attraktivt for fisken, og har riktig konsistens.

- Vi ønsker å tilby leppefisken et fôr som ligner noe av det den finner i naturen. CLEAN Labrus Soft inneholder derfor flere marine råvarer. Fôret inneholder også rekemel, raudåte og krillmel for å gi god appetitt, forklarer Bakkemo.

For å tilpasse leppefiskens beiteatferd brukes CLEAN Labrus Soft i en agnposen som senkes i nærheten av rensefiskskjulet. Når agnposen senkes ned i merden trekker fôret til seg vann og får en myk konsistens som øker attraktiviteten.

Fokus på fiskehelse

Berggylt har mye benstrukturer og kan være utsatt for deformiteter hvis den ikke får riktig ernæring. I tillegg så mangler leppefiskartene magesekk som krever at fôret er lett fordøyelig. I CLEAN Labrus Soft har vi blant annet tatt inn helsekomponenter og økt mineralnivået for å styrke helsen til fisken.

- Fôr er en viktig bidragsyter for god fiskevelferd og for å sikre at rensefisken har så optimale vilkår som mulig. En fisk med god ernæringsstatus yter best. Ta gjerne kontakt med oss for veiledning og råd om hvilket fôr som er best for din rensefisk, avslutter Kathrine Bakkemo.

Bli bedre kjent med CLEAN Labrus Soft

CLEAN Labrus Soft er et spesiallaget tilvenningsfôr til leppefisk med høy vannstabilitet. Villfanget leppefisk er generelt mer kresne i matveien, og CLEAN Labrus Soft inneholder blant annet høy andel rekemel som sikrer god smakelighet. Fôret får en myk konsistens i sjøvann som ivaretar attraktivitet og sikrer en smidig tilvenning over på tørrfôr.

Besøk produktsiden

Les også

22.08.2022

Tar i bruk ny kunnskap i fôr til villfanget leppefisk

Ny forskning, erfaring fra felt og økt oppdrett på berggylt har gitt ny kunnskap om ernæringsbehovet og atferden til berggylt. Resultatet av dette er en oppdatert fôrresept til villfanget berggylt, CLEAN Labrus Soft. Et mer fordøyelig fôr med fokus på god smak og bedre fiskevelferd.

Les artikkelen
Professor Joseph Stiglitz
14.06.2022

Joseph Stiglitz på AquaVision: «Vi må respektere jordens grenser»

Mat er essensielt for menneskers liv, og som et produkt må det tilgjengeliggjøres til forbrukere på en stabil og motstandsdyktig måte. Dette var budskapet til deltakerne under AquaVision 2022.

Les artikkelen
19.04.2022

Kortreist krabbemel fra Hitra blir fôrråvare til torsk

Skretting tar i bruk fôrråvare til torsk som tidligere har blitt kastet. Restråstoff fra produksjonen av de ettertraktede krabbeskjellene fra Hitra, blir nå kortreist fôringrediens med svært lavt karbonfotavtrykk.

Les artikkelen