Verdensledende sjømatselskap forplikter seg til tidfestede mål for et sunt hav

For første gang forplikter de største sjømatselskapene i verden seg til tidfestede og målbare mål som vil sikre en mer bærekraftig næring.

Målene er et resultat av fire års arbeid gjennom bransjeinitiativet Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS).

«SeaBOS tar utfordringen,» sier Therese Log Bergjord, nyvalgt styreleder i SeaBOS. «Det er på tide å akseptere fakta – situasjonen er kritisk og vi må agere. Vi har alle mulighet for å bedre situasjonen. Jeg håper flere vil følge vårt eksempel for å få forvaltning av havet på agendaen.»

Arbeidet til SeaBOS speiler og støtter Havpanelts tiltaksplan, som ble lansert forrige uke, som forplikter seg til bærekraftig forvaltning av nasjonale farvann.

SeaBOS er et unikt samarbeid mellom forskere og sjømatbedrifter som representerer fiskeri, akvakultur og fôrproduksjon. Samarbeidet har blitt koordinert av Stockholm Resilience Centre ved Universitet i Stockholm. SeaBOS representerer 10% av den globale sjømatproduksjonen, og omfatter 600 datterselskap globalt.

Medlemmer av SeaBOS er Maruha Nichiro Corporation, Nissui, Thai Union, Mowi, Dongwon Industries, Cermaq, Cargill Aqua Nutrition, Nutreco/Skretting, CP Foods og Kyokuyo. Viktige forskningspartnere er Beijer Institute for Ecological Economics ved Royal Swedish Academy of Science, University of Lancaster og Stanford Center for Ocean Solutions. Forskningsarbeidet er finansiert av Walton Family Foundation, David and Lucile Packard Foundation og Gordon and Betty Moore Foundation.

Under samtaler i oktober 2020 ble selskapene enige om en rekke mål for å møte forpliktelsene fra 2016. Ved utgangen av 2021 vil SeaBOS-medlemmene:

  • Eliminere ulovlig fiske og tvangsarbeid, slave- og barnearbeid i virksomheten, og iverksette tiltak for å løse disse problemene i deres verdikjede. Fremdriften skal rapporteres om i 2022 og 2025.
  • Forlenge samarbeidet med Global Ghost Gear Initiative for å løse problemet med bortkomne og forlatte fiskeredskaper. Samt gå sammen for å rydde opp i plastforurensing langs kysten og vannløp.
  • Bli enige om en strategi for å redusere påvirkningen på truede arter og bruk av antibiotika.
  • Sette mål for redusert utslipp av CO2 og metode for rapportering fra hvert selskap

Disse målene vil være veiledende for SeaBos sine aktiviteter i årene som kommer, og de har tilhørende verktøykasser for handling. Medlemmene anerkjenner at klimaendringene har en betydelig innvirkning på produksjon av sjømat, og at alle kan gjøre sin del for å redusere utslipp og støtte implementeringen av Parisavtalen gjennom sine mål. De fremhever behovet for myndighetsreguleringer som støtter bærekraftig forvaltning av fiskeri og havbruk. Dette for å dempe risiko og konsekvenser av klimaendringer, og sørge for ‘klimasmart’ sjømatproduksjon.

Arbeidet til SeaBOS drives fremover gjennom seks ulike arbeidsgrupper som ledes av selskaper, i samarbeid med og støttet av forskning, for å identifisere, teste og skalere løsninger knyttet til utfordringer i sjømatnæringen. 1. Adressere ulovlig, urapporterte og uregulerte fiskerier og tvangsarbeid, 2. Kommunikasjon, 3. Samarbeid med myndigheter for å forbedre reguleringer, 4. Åpenhet og ledelse av SeaBOS, 5. Reduksjon av plast i verdikjeden for sjømat og 6. Klimatilstand. «Lederne i sjømatnæringen har tatt grep for sikre helsen til fiskebestander og økosystemene i havet som vi alle er avhengige av. Ved at myndigheter nå deler denne visjonen, håper vi at transformerende endring vil foreligge snarlig,» professor Henrik Österblom, Science Director ved Stockholm Resilience Centre og en av initiativtakerne til SeaBOS.

«Forpliktelse fra konsernsjefer, mot til å definere tidfestede mål, og viljen til å offentlig kunngjøre en rekke ambisiøse og forskningsbaserte frivillige handlinger, representerer en enestående forpliktelse til bærekraft,» sier professor Jan Bebbington, direktør for Pentland Center for Sustainability in Business ved University of Lancaster og en sentral samarbeidspartner i SeaBOS initiativet.

KONTAKTINFORMASJON

For mer detaljer om målene og verktøykassen til SeaBOS, kontakt

Martin Exel
Managing Director, SeaBOS
+61 413 595 532 (Hobart, Australia –GMT +11 hours)
martin.exel@seabos.org

Les mer om SeaBOS på www.seabos.org 

Therese Log Bergjord: This is SeaBOS

02.02.2022

Norsk laks leverer på å stoppe avskoging i Brasil

En ny uavhengig rapport slår fast at norsk laks har nådd målet sitt om at alle deres brasilianske soyaleverandører har blitt helt avskogingsfrie i sin forsyningskjede. Noe Regnskogfondet beskriver som en historisk forpliktelse som kan endre miljøarbeidet i Brasil.

Les artikkelen
06.01.2022

Forskningssamarbeid gir mindre vintersår og bedre overlevelse

Forskningssamarbeidet Robust skinn mellom Skretting, AquaGen, Vaxxinova og Veterinærinstituttet gir håp om å løse problemer med vintersår. Forskningsrådet har støttet det flerårige prosjektet som har vist signifikant lavere dødelighet i fiskegruppene som har fått en kombinasjon av beste fôr, vaksine og genetikk. Resultatene viser også færre og mildere sår, med mer enn 50 prosent av fisken uten sår.

Les artikkelen
30.11.2021

Skretting intensiverer jakten på nye proteinkilder sammen med fiskere og forskere

Det finnes trolig millioner av tonn med marine arter i havet som ikke blir utnyttet. Skretting er med på jakten etter dem. Verden trenger mer mat, og jakten på nye proteinkilder intensiveres. Stadig flere peker på de nederste «hyllene» i havets spiskammer.

Les artikkelen