Fordeler

  • Produsert i Norge
  • Enklere logistikk
  • Til hele sjøfasen

Norganik er et nytt norskprodusert fôr til produksjon av økologisk fisk. I første omgang tilbys fôret til laks, men vi ser for oss å levere Norganik til flere arter på sikt. Fôret produseres i henhold til det økologiske regelverket, og består av råvarer som er godkjent for økologisk produksjon.

Fabrikken vår i Stavanger er DEBIO-sertifisert og rigget for produksjon av fôr til økologisk fisk. 

Jente foran elv
Fra utsett til slakt

Norganik tilbys til laks i sjøfasen, fra utsett til slakt. Ernæringsinnhold og pelletstørrelse tilpasses etter fiskestørrelse.

Par over geirangerfjorden
Produsert i Norge

Ved at fôret produseres i Norge, Stavanger, kan vi tilby havbrukere et kortreist fôr hvor man sparer mye transport. I tillegg har vi mulighet til å påvirke og videreutvikle produktet i langt større grad når det produseres lokalt.  

Rødt hus ved sjøen
Enklere logistikk

Tidligere har havbrukerne som driver med økologisk produksjon vært avhengig av å importere fôr fra utlandet, og da i hovedsak fra Storbritannia. Brexit har komplisert denne importen.  Med norsk produksjon forenkles logistikken og reduserer ledetiden på fôret. Dette bidrar til økt fleksibilitet både for havbrukerne og Skretting.

DEBIO-sertifisert fabrikk

Norganik produseres i henhold til det økologiske regelverket, og vår fabrikk i Stavanger er sertifisert av DEBIO. Økologisk fôrproduksjon skal være adskilt fra produksjonen av konvensjonelt fôr, enten i tid eller rom. Dette medfører at det er innført nye og strenge rutiner på Skrettings fôrfabrikk i Stavanger i forbindelse med produksjonen av fôr til økologisk fisk.

Se sertifikater