Optiline trout

Fordeler

  • Laveste fôrkostnad per kilo produsert fisk
  • Spesialtilpasset produksjonsprosess forhindrer fettgulping
  • Fleksibel råvarebruk med MicroBalance®

Lavest fôrkostnad per kilo produsert fisk.

Optiline Trout er et vekstfôr som tilfredstiller alle ernæringsbehovene til fisken under normale forhold. Flere års forskning har gitt oss kunnskap for best å oppfylle fiskens ernæringskravene og kunne bruke av forskjellige råvarer uten at det går på bekostning av ytelse, fiskevelferd eller kvaliteten på sluttproduktet.

Fôret kan tilpasses forskjellige produksjonsmiljø som for eksempel sommer og vinter.