Fordeler

  • Sikrer lagring av omega-3 fettsyrer og vitaminer i fisken
  • Sikrer dannelse av nye celler til kjønnsmodning
  • Forbereder stamfisken

Pre står for «preparation», altså forberedelse. Dette fôret skal sikre tidlig lagring av viktige næringsstoffer i fisk som skal bli stamfisk. Rekrutter som skal gå videre i stamfiskproduksjon er en viktig gruppe som senere skal produsere best mulig avkom til en stor og lønnsom næring.

For at fisken skal være mest mulig forberedt til oppgaven ved å gå inn i kjønnsmodning er det viktig å starte tidlig med et tilpasset stamfiskfôr. Vitalis Pre inneholder et høyere innhold av vitaminer og omega-3 fettsyrer, samt mer fordøyelig protein, sammenlignet med et vanlig vekstfôr. Dette gir fisken et lager av viktige næringsstoffer som den lagrer og bruker når den går inn i kjønnsmodningen, i tillegg til å dekke eget behov.

Det anbefales derfor å gi spesialtilpasset vekstfôr fra 1200 gram, fra tidlig høst det første året i sjø.