• Øker fiskens gjellekapasitet
  • Bidrar til økt overlevelse ved AGD-smitte
  • Øker gjelleslimets antibakterielle virkning
  • Har alle de samme egenskapene som Protec

Protec Gill er spesial utviklet for god gjellehelse og øker gjellenes forsvarsevne. Gjeller er sårbare organer og ofte utfordret av miljøet og mikrober. Å sikre god gjellefunksjonalitet er et effektivt forebyggende tiltak. Protec Gill er basert på Skrettings helsefôr Protec som styrker fiskens generelle evne til å håndtere helseutfordringer. Fôring med Protec Gill bør inngå som en del av en helhetlig strategi.

 

 

Ønsker du lære mer?

Ta kontakt med våre fagansvarlige eller salgsrepresentanter.

Finn kontaktinformasjon

Anbefalinger

Vårsmolt

Protec Gill benyttes i seks uker fra midten av juni og frem til august. Deretter anbefales pulsing med to uker Protec Gill etter hver fjerde uke med vekstfôr ut risikoperioden.

Høstsmolt

Supreme anbefales i seks uker etter utsett, etterfulgt av Protec Gill i seks uker. Man har da fôret forebyggende i 12 uker tilsammen.

Ved gjelleskade eller -sykdom

Dersom fisken får gjelleskade eller gjellesykdom, anbefales Protec Gill i seks uker for å gi støtte til fiskens helingsprosesser.

Skretting feed