• Øker fiskens gjellekapasitet
  • Bidrar til økt overlevelse ved AGD-smitte
  • Øker gjelleslimets antibakterielle virkning
  • Har alle de samme egenskapene som Protec

Protec Gill er spesial utviklet for god gjellehelse og øker gjellenes forsvarsevne. Gjeller er sårbare organer og ofte utfordret av miljøet og mikrober. Å sikre god gjellefunksjonalitet er et effektivt forebyggende tiltak. Protec Gill er basert på Skrettings helsefôr Protec som styrker fiskens generelle evne til å håndtere helseutfordringer. Fôring med Protec Gill bør inngå som en del av en helhetlig strategi.

 

 

Anbefalinger

Vårsmolt

Protec Gill benyttes i seks uker fra midten av juni og frem til august. Deretter anbefales pulsing med to uker Protec Gill etter hver fjerde uke med vekstfôr ut risikoperioden.

Høstsmolt

Supreme anbefales i seks uker etter utsett, etterfulgt av Protec Gill i seks uker. Man har da fôret forebyggende i 12 uker tilsammen.

Ved gjelleskade eller -sykdom

Dersom fisken får gjelleskade eller gjellesykdom, anbefales Protec Gill i seks uker for å gi støtte til fiskens helingsprosesser.

Skretting feed