• Øker fiskens gjellekapasitet
  • Bidrar til økt overlevelse ved AGD-smitte
  • Styrker fisken i møte med gjellepatogener
  • Styrker fiskens immunsystem

Velfungerende gjeller er avgjørende for oksygenopptak, ioneutveksling og generell trivsel hos fisken. Gjeller er sårbare organer som ofte blir utfordret av miljøet og mikrober. Å sikre god gjellefunksjon er et viktig forebyggende tiltak. Protec Gill er spesialt utviklet for god gjellehelse og øker gjellenes forsvarsevne. Protec Gill er basert på Skrettings helsefôr Protec som styrker fiskens generelle evne til å håndtere helseutfordringer. Fôring med Protec Gill bør inngå som en del av en helhetlig strategi i områder der det kan oppstå gjellesykdom,  se anbefalinger.

 

 

Skretting feed in hand

Anbefalinger

Vårsmolt

Protec Gill benyttes i seks uker fra midten av juni og frem til august. Deretter anbefales pulsing med to uker Protec Gill etter hver fjerde uke med vekstfôr ut risikoperioden.

Høstsmolt

Supreme anbefales i seks uker etter utsett, etterfulgt av Protec Gill i seks uker. Man har da fôret forebyggende i 12 uker tilsammen.

Ved gjelleskade eller -sykdom

Dersom fisken får gjelleskade eller gjellesykdom, anbefales Protec Gill i seks uker for å gi støtte til fiskens helingsprosesser.