• Øker fiskens gjellekapasitet
  • Bidrar til økt overlevelse ved AGD-smitte
  • Styrker fisken i møte med gjellepatogener
  • Styrker fiskens immunsystem

Velfungerende gjeller er avgjørende for oksygenopptak, ioneutveksling og generell trivsel hos fisken. Gjeller er sårbare organer som ofte blir utfordret av miljøet og mikrober. Å sikre god gjellefunksjon er et viktig forebyggende tiltak. Protec Gill er utviklet for god gjellehelse og øker gjellenes forsvarsevne. Fôret er basert på Skrettings helsefôr Protec som styrker fiskens generelle evne til å håndtere helseutfordringer. Fôring med Protec Gill bør inngå som en del av en helhetlig strategi i områder der det kan oppstå gjellesykdom,  se anbefalinger.

 

Anbefalinger

Forebygge mot smittsom gjellesykdom*

Begynn fôring av Protec Gill fire uker før risikoperiode. Fôr med Protec Gill i seks uker, og fortsett ved behov. 

Støtte heling ved gjelleskade

Fôr Protec Gill i seks uker eller til symptomer avtar. 

*Ved utsett anbefales Supreme. Fôret inneholder Protec Gill-komponenter. 

Ta kontakt med din Skretting-kontakt eller vårt fiskehelseteam om du ønsker anbefalinger tilpasset din produksjon.