20 millioner rognkjeks får sitt eget fôr

Rognkjeks

Vårt nye rognkjeksfôr sørger for fornøyde og effektive lusespisere. Skretting lanserer en helt ny fôrlinje til rognkjeks. Clean-serien gir riktig ernæring, styrker helsen og bedrer fiskevelferden. En frisk og fornøyd rensefisk er den beste lusespiseren.

Rensefisk har i løpet av få år blitt et av de viktigste tiltakene mot lakselus. I år setter norske havbrukere ut 20 millioner rognkjeks i merder langs kysten – en økning på 25% i forhold til 2016. Og etterspørselen er fortsatt større enn tilgangen.

– Derfor er det viktigere enn noensinne å ta godt vare på rognkjeksen. Lus alene gir ikke nok næring og fremmer heller ikke fiskevelferden, sier Martin Davidsen, produktsjef for rensefisk i Skretting Norge.

Lanserer firetrinnsrakett for rognkjeks

Skretting har lenge vært en aktiv pådriver for å løfte fram rensefisk og mer bærekraftig lakseproduksjon. I 2015 intensiverte selskapet satsingen og etablerte et eget rensefiskteam. Teamet startet arbeidet med å systematisere kunnskapen og erfaringene fra bruk av rensefisk. Resultatene blir nå tilgjengelige for norske havbrukere: Med Clean lanserer Skretting en helt ny serie rognkjeksfôr for klekkeri-, påvekst- og sjøfasen.

– I 2016 lanserte vi Clean Soft for leppefisk, et nytt fôr som har blitt svært godt mottatt i markedet. De samme kundene har lenge ønsket en tilsvarende fôrlinje for rognkjeks, ­forklarer Margunn Sandstad, fagsjef for fiskehelse i Skretting.

  • Clean Start er utviklet for å støtte rognkjeksen i den kritiske klekkerifasen.
  • Clean Assist skal brukes fram til fisken er moden for utsett.
  • Clean Transfer er et overgangsfôr som benyttes i de første seks ukene etter utsett.
  • Clean Lumpfish skal sørge for robuste og ivrige lusespisere i resten av sjøfasen.

Støtter og bygger opp fisken

Alle Clean-produktene inneholder Protec-­komponenter som støtter rognkjeksen gjennom kritiske faser som blant annet klekking og overgangen til merd. Protec-ingrediensene stimulerer fiskens immunforsvar og reduserer faren for sykdom og død. Fôret styrker i tillegg fiskens fordøyelsessystem.

Rognkjeks trenger et næringsrikt fôr for å holde seg aktiv. De nye fôrene er satt sammen med best mulig smakelighet, for å sikre at fisken får i seg de essensielle næringsstoffene.

– Clean Lumpfish er spesialtilpasset til rognkjeks i merd. Fôret inneholder blant annet krill. I tillegg har fôret høyt innhold av ­vitaminer og astaxanthin, en av de kraftigste anti­oksidantene i naturen. Nok antioksidanter er en forutsetning for at fisken skal holde seg frisk, understreker Sandstad.

Innsats for bærekraftig lusekamp

Skretting startet utviklingen av sitt første fiskefôr allerede i 1960. I dag produserer selskapet fôr til mer enn 60 arter verden over.

– Clean-serien er utvilsomt et resultat av Skrettings globale ressurser. I tillegg spiller vi på lag med næringsaktørene gjennom kundeforsøk og andre FoU-aktiviteter, understreker Sandstad.

– Vårt overordnede mål er å gjøre det enklere for havbrukerne å lykkes med sine lusestrategier. Samtidig er god og riktig fôring et viktig bidrag til økt fiskevelferd og bærekraft, avslutter Davidsen.