Akselererer bærekraftig vekst i havbruksnæringen - konkrete mål støtter opp om Skretting sin bærekraftstrategi

Bærekraftrapporten 2020 for Skretting er nå tilgjengelig på vår nettside.

I dag publiserte Skretting den globale bærekraftrapporten for 2020. Rapporten viser noen av de viktigste initiativene som er gjort for å sikre at produsenter av fisk og reker kan bidra med økt tilgang til trygg mat.

Bærekraftrapporten gir mer innsikt enn noen gang før, med både lokale og globale historier. Tiltak og prestasjoner, fra et spesielt utfordrende år for mange, er illustrert i rapporten. Dette arbeidet støtter Skretting sin overordnede bærekraftvisjon om å bruke vår unike posisjon i verdikjeden til å gjøre det mulig for havbruksnæringen å fø en befolkning i vekst på en ansvarlig måte.

Bærekraftarbeidet er tilpasset Nutreco, Skrettings morselskap, sitt nye bærekraftveikart 2025 som definerer selskapets ambisjoner de neste fem årene. Veikartet bygget på tre pilarer; helse og fiskevelferd, klima og sirkulærøkonomi, og samfunnsansvar, samt representerer relevante bærekraftmål fra FN. Veikartet viser hvor og hvordan Skretting har ambisjoner om å gjøre en forskjell, både gjennom vår virksomhet og som en del av store verdikjeder. Helse- og fiskevelferdspilaren fokuserer spesielt på vår forpliktelse til å reduserer antimikrobiell resistens (AMR), mens klima og sirkulærøkonomi konsentrer seg om å levere en betydelig reduksjon i klimagassutslipp. Pilaren samfunnsansvar dreier seg om ytterligere forbedring av mangfold og inkludering, samt samfunnsutvikling.

Skretting har som mål å gjøre en forskjell gjennom sin virksomhet, og som en del av den brede verdikjeden.

Gjennom Nutreco sin forpliktelse til Science-Based Targets (SBT) er vi forpliktet til å redusere klimagassutslipp innenfor scope 1 og 2 med 30% innen 2030, med utgangspunkt i 2018. Innenfor samme tidsramme skal vi redusere i scope 3 med 58% per verdiskapningsenhet. For å møte scope 3 målet fortsetter Skretting og Nutreco arbeidet rundt avskogingsfrie innkjøp. Vi fortsetter også fokuset på utvikling og bruk av nyskapende ingredienser for å nå målet om at 5-10% av fôringrediensene kommer fra alternative og nye kilder innen 2025. Samarbeid med våre leverandører for å redusere deres utslipp av klimagasser er også avgjørende for å nå dette målet.

Fokuset vårt er alltid fremtiden, særlig i forhold til hva havbruk kan bidra positivt med for mennesker og planeten vår
Therese Log Bergjord, administrerende direktør Skretting

Bærekraftrapporten viser hvordan bærekraftveikartet 2025 etterleves i praksis. Et eksempel er den nye globale innkjøpspolicyen for soya og palmeolje, og de oppdaterte etiske retningslinjerne for forretningspartnere, som ble introdusert i 2020. Disse dokumentene styrker selskapets forpliktelse til å bruke bærekraftige ingredienser gjennom samarbeid med leverandører og andre forretningspartnere.

«De 2,3 millioner tonn med fôr som ble produsert i 2020 resulterte i mer enn 21 millioner sjømatmåltid hver dag i fjor. Men fokuset vårt er alltid fremtiden, særlig i forhold til hva havbruk kan bidra positivt med for mennesker og planeten vår. Jeg er veldig glad for at vi har ferdigstilt vårt bærekraftveikart 2025 ettersom det gir konkrete mål for vår utvikling og engasjement. Gjennom disse målene er vi godt posisjonert for å hjelpe våre partnere rundt om i verden, og for å akselerere bærekraftig vekst i havbruksnæringen», sier administrerende direktør i Skretting, Therese Log Bergjord, når hun introduserer bærekraftrapporten 2020.

«Nutreco sin drivkraft er ‘Feeding the Future’, og for at havbruksnæringen skal oppnå dette målet – lukke gapet mellom tilbud og økt etterspørsel etter bærekraftig sjømat, må vi ha akselerere nye innovasjoner og renere og grønnere måter for produksjon av viktige matvarer», sier Jose Villalon, bærekraftdirektør i Nutreco.

les Skretting sin 'Sustainability Report 2020' her.

Saker om bærekraftrapportering

FiskefĂ´rfabrikk Stavanger - Skretting
18.11.2022

Skretting topper klimaindeks

Skretting er i øverste kategori i PwCs Klimaindeks Vest. Klimaindeksen er en analyse av klimaarbeidet- og rapporteringen til de 50 største selskapene på Vestlandet.

Les saken
02.02.2022

Norsk laks leverer på å stoppe avskoging i Brasil

En ny uavhengig rapport slår fast at norsk laks har nådd målet sitt om at alle deres brasilianske soyaleverandører har blitt helt avskogingsfrie i sin forsyningskjede. Noe Regnskogfondet beskriver som en historisk forpliktelse som kan endre miljøarbeidet i Brasil.

Les saken
Sustainability report banner
02.06.2021

Akselererer bærekraftig vekst i havbruksnæringen - konkrete mål støtter opp om Skretting sin bærekraftstrategi

I dag publiserte Skretting den globale bærekraftrapporten for 2020. Rapporten viser noen av de viktigste initiativene som er gjort for å sikre at produsenter av fisk og reke kan bidra med økt tilgang til trygg mat.

Les saken