Globale leder innen fôr til havbruksnæringen

Skretting er verdensledende innen produksjon og leveranse av fôr til havbruksnæringen. Dette gjør oss til et viktig ledd i verdikjeden for matproduksjon.Vi leverer høykvalitetsfôr og service til havbrukere slik at de kan produsere sunn og delikat mat på en bærekraftig måte. 

Dette er Skretting

Siste nytt

Norsk laksenæring første internasjonale bransje med avskogingsfrie brasilianske soyaleverandører

Våre brasilianske soyaleverandører, CJ Selecta, Caramuru og Imcopa, er de første brasilianske soyaforhandlere som blir 100 prosent avskogingsfrie i deres verdikjeder for soya. Beslutningen er et historisk gjennombrudd mot en slutt på soyarelatert avskoging i Brasil.

Les mer

Nye fôrråvarer skal redusere klimautslippene for norsk laks

Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge, Skretting og seks andre selskaper i fiskefôrindustrien går sammen for å forbedre klimafotavtrykket til norsk laks. Gjennom lanseringen av initiativet «Råvareløftet» ønsker partnerne å akselerere utviklingen av nye råvarer til fiskefôr. Målet er at den nye satsingen skal bidra til store kutt i klimagassutslipp, skape nye norske arbeidsplasser og videreutvikle havbruksnæringen.

Les mer

Verdensledende sjømatselskap forplikter seg til tidfestede mål for et sunt hav

For første gang forplikter de største sjømatselskapene i verden seg til tidfestede og målbare mål som vil sikre en mer bærekraftig næring. Målene er et resultat av fire års arbeid gjennom bransjeinitiativet Seafood Business for Ocean Stewardship (SeaBOS).

Les mer


Fisken trenger tilpasset 
ernæring på lave temperaturer

Lær mer

Siste utgave av Merdkanten - vårt kundemagasin

  • Bjørøya leverte 95% superior laks på tross av rekordhøy lusehåndtering
  • Fotavtrykk - norsk laks er klimavennlig mat
  • Nytt fôr til storsmolt gir høyere tilvekst uten å påvirke vannkvalitet
  • Forsker på pelleten som skal hjelpe næringen med å halvere dødeligheten

Les mer