Den globale lederen innen

fôr til havbruksnæringen

Skretting har posisjon som verdensleder innen produksjon av innovative og bærekraftige ernæringsløsninger til havbruksnæringen. Vi leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere over hele verden, slik at de kan produsere sunn og delikat mat på en bærekraftig måte.

Dette er Skretting

Insektmel nå i kommersielt fôr

Skrettings fabrikk på Averøy har for første gang produsert kommersielt laksefôr med insektmel. Nordlaks er den første kunden som tester ut dette i et kommersielt forsøk, og 360.000 yngel får nå fôr som inneholder insektmel.

Les mer

Protec forbedrer fiskens skinnhelse

I et feltforsøk gjennomført av en ekstern fiskehelsetjeneste ga Protec signifikant bedre skinnhelse hos fisken. Resultatene i forsøket bekrefter forskning utført av Skretting ARC, og understreker viktigheten av fôrvalget i vinter.

Les mer

Fôr fisken- fôr systemet: Skrettings RecircReady konsept skal maksimere RAS potensialet.

Skrettingkonsept skal støtte fiskeprodusenter gjennom omfatende modellering, fôr, resirkulering og helseløsninger 

Les mer