Den globale lederen innen

fôr til havbruksnæringen

Skretting har posisjon som verdensleder innen produksjon av innovative og bærekraftige ernæringsløsninger til havbruksnæringen. Vi leverer høykvalitetsfôr og service til oppdrettere over hele verden, slik at de kan produsere sunn og delikat mat på en bærekraftig måte.

Dette er Skretting

Siste nytt

Skretting fortsetter satsningen på algeolje

Lingalaks har siden oktober 2018 fôret 50% av sitt utsett med fôr fra Skretting som inneholder omega-3 fettsyrer fra algeolje produsert av Veramaris.

Les mer

Transportsamarbeid for klimaet

Fiskefôrprodusentene Cargill og Skretting skal samarbeide om transport av fiskefôr i Norge under navnet Fjordfrende. I stedet for at et skip med Cargills EWOS-fôr seiler rett bak et skip med Skretting-fôr langs norskekysten, vil nå fôr fra begge selskapene fraktes på de samme skipene.

Les mer

Ikke økt risiko for ryggradsdeformiteter

Teorien om at helsefôr øker risiko for utvikling av ryggradsdeformiteter og skader i muskulatur er noe Skretting har tatt på høyeste alvor. Vi har satt opp egne forsøk for å undersøke hypotesen. Forsøkene er nå avsluttet og resultatene viser at helsefôr ikke påvirker fisken negativt.

Les mer

Protec forbedrer fiskens skinnhelse

I et feltforsøk gjennomført av en ekstern fiskehelsetjeneste ga Protec signifikant bedre skinnhelse hos fisken. Resultatene i forsøket bekrefter forskning utført av Skretting ARC, og understreker viktigheten av fôrvalget i vinter.

Les mer