Driver fremtidens innovasjon – vi introduserer Skretting Aquaculture Innovation

 • En tverrfaglig avdeling basert i Stavanger som adresserer dagens og fremtidens behov hos våre kunder med nyskapende innovasjon til havbruksnæringen
 • 20 millioner euro investeres årlig i innovasjon
  • Skretting Aquaculture Research Centre (ARC) integreres i Skretting Aquaculture Innovation (AI)
  • I tett samarbeid med de sentrale ressursene i Skretting AI, fortsetter Skretting Norge arbeidet med produktutvikling som før.

  Skretting ARC er omstrukturert til en avdeling som nå inkluderer globalt marked, bærekraft og digitalisering. Denne nye enheten heter Skretting Aquaculture Innovation (AI) og inkluderer alle aspekter av innovasjon – fra grunnleggende til anvendt forskning, produktutvikling, digital innovasjon og bærekraft.

  I forkant av innovasjon

  “Vi har skapt en dynamisk tilnærming til innovasjon, hvor vi ikke bare fokuserer på ett aspekt av innovasjon, som for eksempel bare ingredienser, helse, digital eller bærekraft, men ser alle disse områdene i sammenheng» sier Alex Obach, Skretting Innovation Director.

  Den nye enheten vil fortsatt ha hovedkontor i Stavanger, og består av mer enn 150 fagspesialister som arbeider tett med kollegaer over hele verden. Kombinasjonen nyskapende teknologi, ukonvensjonelle fôrråvarer, samt nye muligheter gjennom investeringer, gjør Skretting AI i forkant av innovasjon.

  Vi skal støtte businessen med dagens utfordringer, samtidig som vi har et mer langsiktig ansvar om å komme med nye innovasjoner for å drive havbruket videre. Det er spennende tider for innovasjon i Skretting!
  Alex Obach, Skretting Innovation Director

  Bærekraftig sjømat, bevisste forbrukere

  Innovasjonsområdene ved Skretting AI er tett koblet til den økte etterspørselen etter sjømat globalt, kombinert med økt bevissthet blant forbrukerne. Pandemien har tydeliggjort behovet for bærekraftig, sunn og lokal mat, og det er en forventning at selskap skal være bevisste, transparente og etiske i sine operasjoner.

  “Et Skretting-fôr oppfyller disse kravene”, sier Obach. «På verdensbasis bidrar vi til mer enn 21 millioner sjømatmåltid hver dag, dette er et stort ansvar. Vi innoverer for å ivareta behov til både kunder og samfunnet,”.

  “Vi tror de største utfordringene havbruksnæringen står overfor i dag er råvarer, fiskehelse og sirkularitet. Vi har et tydelig veikart for å møte disse utfordringene, samt et dynamisk og dedikert team for å sette det til live. Vi skal støtte businessen med dagens utfordringer, samtidig som vi har et mer langsiktig ansvar om å komme med nye innovasjoner for å drive havbruket videre. Det er spennende tider for innovasjon i Skretting!” konkluderer Obach.

  bli bedre kjent med vårt innovasjonsarbeid