Fôr for fisk og system: Skrettings RecircReady-konsept for bedre utnyttelse av RAS

RecircReady konseptet til Skretting

RecircReady støtter oppdrettere med omfattende løsninger for modellering, fôr, resirkulering og helse.

Skretting lanserte nylig RecircReady, et konsept for resirkuleringsanlegg (RAS). Konseptet inkluderer skreddersydde fôrløsninger, prognosemodeller for vekst og utslipp, slamløsning, overvåking av system og fiskehelse. 

Patentert løsning

Skrettings RAS fôr er utviklet av Skretting Aquaculture Research Centre (ARC) gjennom omfattende forsøk ved forskningsstasjonene i Norge og Italia. Fôret inneholder patenterte ingredienser som binder materie fra feces. På den måten blir det enklere å filtrere og fjerne avfallspartikler, slik at vannet blir renere og man får et godt miljø i karet.

“Skretting fortsetter å lede an fremskrittene på dette feltet. Vårt hovedmål er å hjelpe fiskeprodusenter med å produsere mer fisk så kost-effektivt og bærekraftig som mulig “ sier Dr. Ingunn Stubhaug, forsker ved Skretting ARC

Skrettings RAS fôr er laget for at fiskeprodusenter skal ha den best mulige løsningen for å optimalisere land-basert produksjon. Fôret er basert på tre nøkkelelementer: forbedre feces kvalitet og optimalisere filtrering; redusere næringsbelastningen på biofiltre ved å balansere råvarer av høy kvalitet; maksimere fiskevekst og fiskehelse. I dag integrerer Skretting den nyeste teknologien med modellbasert testing for å sikre at RAS- spesifikke fôr fortsetter å fremme anleggsproduktivitet og kostnadseffektivitet. AquaSim modellene er basert på 20 års datainnsamling og tilfører verdifulle parameter og prognose verktøy for å sammenligne fôr og produksjonspraksis.

Klar for vekst

Skrettings fokus på RAS er nå forsterket gjennom det nye topp moderne resirkuleringshallen hos Skretting ARCs forskningsstasjon Lerang, i Stavanger. Hallen består av 12 individuelle systemer, som i hovedsak gjennomfører forsøk rettet mot laksproduktutvikling, og undersøker virkningen av fôr og formuleringer på det biologiske filteret i RAS anlegg. Resirkuleringsfasilitetene på Lerang er medlem av et globalt nettverk av Skrettings forsøksstasjoner som fokuserer på RAS. Hver forsøksstasjon fokuserer på et spesifikt forskningsområde innenfor RAS, noe som forventes å bli uvurderlig i støtten av RAS kunder.

“ Mange produsenter ser etter fôr som er tilpasset deres eget spesifikke system når det gjelder fysiske egenskaper og funksjon. I RAS ønsker du at fôret skal nå ut til all fisken. Du vil også at det skal bli fortært eller forlate systemet så raskt som mulig. Derfor er det noen fiskeprodusenter som vil ha pellet med gode sveveegenskaper, mens andre vil ha dietter som synker raskere. Dette er en av de unike utfordringene ved RAS, og et område som vi har hatt stor suksess på de siste ti årene“ sier Stubhaug.

Hun avslutter med «det er store forskjeller når det gjelder akvakultur i lukkede anlegg, og det er essensielt at produsenter har den riktige støtten som kreves for å møte disse kravene. Hos Skretting er vi glade for å samarbeide med flere RAS leverandører og fiskeprodusenter for å støtte dem i deres fremtidige behov»

Saker om RAS

19.08.2021

Truls Dahl, Skrettings nye kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg

Truls Dahl har fått den nye stillingen som kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg i Skretting Norge. Dahl kommer fra stillingen som Skrettings globale forretningsutvikler for helse- og spesialfôr. Skretting sier i en kommentar at dette skal styrke selskapets posisjon innen RAS og landbasert virksomhet.

Les artikkelen
Saravanan Subramanian and Stuart Fyfe
25.05.2020

Økt biomasse i RAS uten å påvirke vannkvalitet med AltraRCX

AltraRCX, et nytt storsmoltfôr, viser redusert utslipp til vann – også fra fisken, og er utviklet for å utnytte RAS største fortrinn.

Les artikkelen
RecircReady graphic
23.11.2018

Fôr for fisk og system: Skrettings RecircReady-konsept for bedre utnyttelse av RAS

Skretting is the world’s largest supplier of specialised recirculating aquaculture systems (RAS) feeds, and is ready to launch it's new and improved integrated concept for RAS – RecircReady. The concept takes into account growth and waste prediction models, nutrient recycling, fish and system health monitoring in addition to tailored feed solutions and their impact on the systems themselves.

Les artikkelen