Økt biomasse i RAS uten å påvirke vannkvalitet med AltraRCX

AltraRCX, et nytt storsmoltfôr, viser redusert utslipp til vann – også fra fisken, og er utviklet for å utnytte RAS største fortrinn.

– Jevne, høye temperaturer gir større vekstpotensial i RAS enn i tradisjonelle anlegg. Men ved høyere temperaturer endres også fiskens næringsbehov. Det har vi tatt hensyn til i formuleringen av AltraRCX. De foreløpige resultatene viser at vi nå tar store steg videre mot å kunne utnytte vekstpotensialet i landbasert RAS-produksjon, sier Siri Tømmerås, fagsjef landbasert i Skretting Norge.

Alt til fisken, mindre til vannet

RAS-teknologi stiller enda strengere fysiske krav til pelleten: Fôret må ha minst mulig lekkasje som bidrar til å forurense vannkvaliteten.

– Med AltraRCX utnytter vi den nyeste kunnskapen vi har om både fisk og anlegg. Fôret er utviklet og tilpasset ernæringsbehovet til stor smolt i RAS-anlegg, med fokus på å sikre vannkvaliteten og høy fôrutnyttelse, sier Tømmerås.

AltraRCX tar med seg egenskaper fra Skrettings RC-serie, som blant annet øker feces-stabiliteten og bidrar positivt til å gjøre vannrensingen effektiv i RAS.

Mer fisk uten økt utslipp

For høye nitrogennivåer i vannet, også kalt TAN (total ammonium nitrogen, er både giftig for fisken og skaper utfordringer i RAS-anlegg. AltraRCX reduserer TAN gjennom å gi fisken tilstrekkelig med energi, slik at fisken kan bruke mer av proteinet til vekst.

– AltraRCX balanserer innholdet av fett og protein i fôret etter behovet hos storsmolt. Energibehovet dekkes av fettet, en rimeligere energikilde enn protein, og bidrar ikke med TAN til anlegget, sier Tømmerås.

Med AltraRCX reduseres belastningen på RAS dersom man har samme mengde fisk som før. Alternativt kan du øke mengden fisk uten å øke belastningen på biofilteret. Det er gode nyheter for den som skal produsere stor smolt.

Aktuelle saker

19.08.2021

Truls Dahl, Skrettings nye kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg

Truls Dahl har fått den nye stillingen som kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg i Skretting Norge. Dahl kommer fra stillingen som Skrettings globale forretningsutvikler for helse- og spesialfôr. Skretting sier i en kommentar at dette skal styrke selskapets posisjon innen RAS og landbasert virksomhet.

Les mer
Saravanan Subramanian and Stuart Fyfe
25.05.2020

Økt biomasse i RAS uten å påvirke vannkvalitet med AltraRCX

AltraRCX, et nytt storsmoltfôr, viser redusert utslipp til vann – også fra fisken, og er utviklet for å utnytte RAS største fortrinn.

Les mer
RecircReady graphic
23.11.2018

Fôr for fisk og system: Skrettings RecircReady-konsept for bedre utnyttelse av RAS

Skretting is the world’s largest supplier of specialised recirculating aquaculture systems (RAS) feeds, and is ready to launch it's new and improved integrated concept for RAS – RecircReady. The concept takes into account growth and waste prediction models, nutrient recycling, fish and system health monitoring in addition to tailored feed solutions and their impact on the systems themselves.