Truls Dahl, Skrettings nye kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg

Truls Dahl, kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg

Truls Dahl har fått den nye stillingen som kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg i Skretting Norge. Dahl kommer fra stillingen som Skrettings globale forretningsutvikler for helse- og spesialfôr. Dette vil styrke Skretting sin posisjon innen RAS og landbasert virksomhet.

– Skretting har alltid hatt en sterk posisjon i det landbaserte segmentet for smoltproduksjon. Vi ser at det er stor aktivitet i Norge både for økt postsmoltproduksjon og for full produksjonssyklus på land. Mye av dette er basert på RAS-teknologi, men det er også flere spennende prosjekter som bruker gjennomstrømming. Vi skal bruke vår kunnskap og erfaring fra settefiskområdet og fra vår etablerte posisjon som samarbeidspartner for internasjonale RAS-prosjekter, for å støtte opp under denne teknologiutviklingen, sier Truls Dahl.

I Skretting ser vi behovet for å styrke organisasjonen vår for å møte denne utviklingen som vi mener er et godt supplement til den tradisjonelle produksjonen i Norge for å sikre videre produksjonsvekst.

– Produksjonsvekst er viktig for oss som fôrselskap. Derfor er vi med som teknologi- og kompetansepartner på områder som kan skape denne veksten. Vi skal bruke vår kunnskap for hvordan fôr virker inn på vannkvaliteten og produksjonssystemene. Dette er spesielt viktig for produksjonsresultater og fiskevelferd, sier Dahl. 

Skretting vil bygge videre på det tilbudet vi allerede har av spesialfôr og service for landbasert virksomhet. Vi tror på tilpassede løsninger for de ulike teknologiene, og mener at dette best kan oppnås med tett og langsiktig samarbeid med aktørene. Derfor utvider Skretting nå satsingen innen RAS og landbasert virksomhet.

– Etter å vært i bransjen i 24 år, har jeg inngående kjennskap til de ulike fagområdene og kjenner organisasjonene og folkene i bransjen. Nå gleder jeg meg til å dra lasset sammen med alle mine kolleger som allerede jobber med settefisk/landbasert produksjon. Det er mange som skal lykkes for at denne satsingen skal bli en suksess, og jeg håper Skretting kan være en bidragsyter for å få dette til, sier den nye kommersielle direktøren for landbaserte og lukkede anlegg i Norge.

Saker om RAS

19.08.2021

Truls Dahl, Skrettings nye kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg

Truls Dahl har fått den nye stillingen som kommersielle direktør for landbasert og lukkede anlegg i Skretting Norge. Dahl kommer fra stillingen som Skrettings globale forretningsutvikler for helse- og spesialfôr. Skretting sier i en kommentar at dette skal styrke selskapets posisjon innen RAS og landbasert virksomhet.

Les artikkelen
Saravanan Subramanian and Stuart Fyfe
25.05.2020

Økt biomasse i RAS uten å påvirke vannkvalitet med AltraRCX

AltraRCX, et nytt storsmoltfôr, viser redusert utslipp til vann – også fra fisken, og er utviklet for å utnytte RAS største fortrinn.

Les artikkelen
RecircReady graphic
23.11.2018

Fôr for fisk og system: Skrettings RecircReady-konsept for bedre utnyttelse av RAS

Skretting is the world’s largest supplier of specialised recirculating aquaculture systems (RAS) feeds, and is ready to launch it's new and improved integrated concept for RAS – RecircReady. The concept takes into account growth and waste prediction models, nutrient recycling, fish and system health monitoring in addition to tailored feed solutions and their impact on the systems themselves.

Les artikkelen