Forskning bekreftet i felt

Farget mikroskopbild av lakseskinn

Fiskehelsetjeneste: Protec ga signifikant bedring av fiskens skinnhelse

I et feltforsøk kjørt på senvinteren 2018 ga fôrvalget tydelig effekt på fiskens ytre barriere. Resultatene viser signifikante forskjeller mellom kontrollgruppe og Protec-fôret fisk.

To grupper fikk vekstfôr* gjennom perioden og to sammenlignbare grupper ble fôret Protec etter Skrettings anbefalinger. Det vil si 2 uker Protec etter hver fjerde uke med vekstfôr når temperaturene er under 8 grader og faren for sår øker. En ekstern fiskehelsetjeneste evaluerte fiskens skinnhelse objektivt ved to uttak i etterkant av Protec-fôringen.

Graf som viser skjelltap i forsøk
Graf 1 - Mindre skjelltap med Protec
Graf som viser slimstatus på fisk i forsøk
Graf 2- Bedre slimstatus med Protec

Protec ga også en signifikant bedring i det generelle inntrykket av fiskens skinnhelse. Resultatene i forsøket bekrefter forskning utført av Skretting ARC under kontrollerte forhold, og understreker viktigheten av fôrvalget i vinter.

*Vekstfôret  Express Polar ble brukt kontinuerlig i kontrollgruppen. Polar er vinterutgaven av vekstfôret Express og er tilpasset temperaturer under 8 grader.

Relevante saker om fiskhelse

06.01.2022

Forskningssamarbeid gir mindre vintersår og bedre overlevelse

Forskningssamarbeidet Robust skinn mellom Skretting, AquaGen, Vaxxinova og Veterinærinstituttet gir håp om å løse problemer med vintersår. Forskningsrådet har støttet det flerårige prosjektet som har vist signifikant lavere dødelighet i fiskegruppene som har fått en kombinasjon av beste fôr, vaksine og genetikk. Resultatene viser også færre og mildere sår, med mer enn 50 prosent av fisken uten sår.

Les artikkelen
09.05.2021

Viktig beslutning om den mest utbredte avlusingsmetoden, men Mattilsynet stiller krav

Mattilsynet åpner for fortsatt bruk av den mest utbredte ikke-medikamentelle avlusingsmetoden i norsk laksenæring. Ansvaret for at termisk behandling skjer forsvarlig, legges på havbrukerne. Fôrstrategien kan bli viktigere enn noen gang.

Les artikkelen
Salmon farm sunset
02.12.2020

Resultater fra nytt forskningsprosjekt dokumenterer effekten av forebygging mot vintersår

Stadig flere oppdrettere peker på vintersår som en årsak til dødelighet. Et større forskningsprosjekt på robust lakseskinn dokumenterer at dødeligheten reduseres med bruk av tilpasset ernæring ved vintersårutfordringer.

Les artikkelen