Skretting tar i bruk banebrytende teknologi i sin forskning og utvikling

11.11.2020

The Bubble, Skrettings nye forskningsfasilitet, vil akselerere vår teknologi-innovasjon. Ny teknologi vil gjøre det mulig for forskerne å se de biologiske endringene i fisk og samtidig forstå mekanismene bak disse endringene. Skretting går i front i den bioteknologiske revolusjonen ved å ta i bruk disse banebrytende teknikkene.

Vi er nå inne i en ny bølge av teknologisk innovasjon takket være fremgang i biologisk vitenskap kombinert med utvikling av beregningsmetoder, databehandling og kunstig intelligens. Denne bølgen påvirker mange sektorer, også havbruksnæringen. Som et bidrag til denne utvikling presenterer Skretting stolt The Bubble, et nytt forskningsanlegg som er en integrert del av forskningsselskapet vårt Skretting Aquaculture Research Center (ARC).

The Bubble er et FoU anlegg, men det legges også stor vekt på praktisk anvendelse. Fasilitetene brukes allerede, og skal brukes mer i fremtiden, til prosjekter sammen med oppdrettere for i felleskap lære mer om hvordan helseutfordringer uttrykkes i fisken. The Bubble jobber i dag tett sammen med helsemonitorering fra ATLA, som har blitt tatt i bruk i store deler av næringen.

Utvidelsen av forskningssenteret vårt gjør det mulig for forskerne ved Skretting ARC, ved hjelp av teknologi brukt i helsesektoren, å bedre forstå kompleksiteten av fysiologiske interaksjoner i fisk. Mikromatrise, qPCR, OMIC, cellekultur, hurtiganalyser og kvantitativ histologi er bare noen av metodene som gjør det mulig for forskerne å gå dypere ned i de grunnleggende årsakene til utfordringer hos fisk og andre akvatiske dyr. Noen av disse teknikkene, som bruk av cellekulturer, vil gjøre det mulig å jobbe mer bærekraftig. Denne metoden muliggjør forhåndsundersøkelser av nye, interessante råvarer og bidrar dermed til å redusere antall fiskeforsøk.

- The Bubble vil hjelpe oss med å forstå mekanismer bak effekter vi ser, rett og slett finne ut hvorfor, sier Alex Obach, direktør for FoU i Skretting. - Vi observerer ikke bare endringer, men forstår dem i større grad enn noen gang tidligere. Hvorfor vokser noen fisk bedre? Hvorfor er noen mer motstandsdyktige mot stress og sykdom? Når vi forstår hvorfor kan vi gå videre med forskningen. Vi er veldig begeistret for mulighetene disse teknologiene gir Skretting og havbruksnæringen.

Over: Forskere i Skretting som jobber i The Bubble. Fra venstre: Tommy Berger Eriksen, Øyvind Røn, Delphine Crappe, Piotr Lisik og Mojdeh Nasrollahzadeh Khakiani

For å se og laste ned mer bilder av The Bubble, klikk her

Delphine Crappe, ekspert innen transkriptomikk, biokjemi og cellekultur, leder teamet av forskere. – Vi har en unik kunnskapsbase her i The Bubble, kombinert med den store fordelen at vi kan dele kunnskap og sammenligne interaksjoner daglig, sier Delphine. – Intensjonen er å fortsette å vokse og kontinuerlig utvikle oss i takt med de nye utfordringene og teknikkene som er tilgjengelig i markedet.

- Å ha vårt eget radikale innovasjonssenter vil utvide omfanget av interne teknikker, akselerere utvikling av produktene våre, og støtte kundene våre til å bedre forstå de biologiske utfordringene de møter. Dette forsterker Skretting sin forpliktelse til å være i frontlinjen av den raske utviklingen i havbruksnæringen, sier Therese Log Bergjord, CEO i Skretting, under markeringen av denne milepælen.