Merdkanten - Skrettings kundemagasin

Utgave 2-2022

Sterkere ut av energikrisen?

En ekstraordinær verdenssituasjon har i år også truffet Skretting Norge. Spesielt har den voldsomme prisøkningen på energi vært dramatisk for vår produksjon. Så langt i år har prisen på flytende naturgass blitt tre ganger høyere enn det vi la inn i våre 2022-budsjetter, og LNG-prisen er seksdoblet siden første kvartal i 2021. Også strømkostnadene øker, selv om vi har sikret deler av forbruket vårt gjennom fastkontrakter.

Det siste tiåret har vi redusert energiforbruket i vår produksjon tilsvarende en hel fabrikk. Likevel er energi fortsatt en betydelig innsatsfaktor når vi lager fôr, og energipriser som ukontrollert har skutt i været påvirker fôrkostnaden.

I god Skretting-ånd, har vi hatt løpende dialog med dere kunder også om denne situasjonen. I likhet med tidligere, opplever vi også denne gangen at felles løsninger finnes gjennom tillitsfull dialog.

Les leder fra Roar Sandvik

I denne utgaven av Merdkanten

Fremtidens fôr, et nytt industrieventyr?

Hele 92 prosent av råvarene i norsk fiskefôr er i dag importert. Andelen norske fôrråvarer kan økes til 42 prosent i 2030 og 64 prosent i 2040, ifølge ny rapport. – Forutsetningen er at havbruk får vokse, fastslår administrerende direktør Håvard Walde i Skretting.

Bedre utnyttelse av fosfor og sink med fytase

Fra 2023 vil laksefôret fra Skretting bli mindre avhengig av et ustabilt, internasjonalt marked for fosfor. En hyggelig bieffekt er at det også gjør skinnhelsen bedre og reduserer fosforutslippene fra laksenæringen.

Et helt samfunn bygd rundt havbruk

To timer nordvest for Trondheim, ytterst i havgapet, ligger Frøya som huser noen av de største havbruksselskapene i landet. Merdkanten tok en tur til øya for å besøke stolte havbrukere i et av bransjens mest veldrevne selskaper, Måsøval.

Aurora for mer presis ernæring gjennom vinteren
Avslører sykdomsrisiko i hjertet
Samarbeid gir et unikt fôr basert på kortreiste råvarer
Slik ble det store partikkel-mysteriet løst
Forsker på stamfiskens spesifikke ernæringsbehov
Langvarige forhold bygges på dialog og tillit
Øker kunnskap om fiskekvalitet på Island
30 år siden lansering av verdens første helsefôr
Respons på betaglukan ga navnet til det første helsefôret
Utviklingen av helsefôr fortsetter i dag
Færre sår og økt overlevelse med skinnhelsefôr
Satsning på energiledelse i krisetider
Skretting åpner fôrteknologifabrikken
Rekorddeltakelse på AquaTraining Settefisk
Fremtidens fôr, et nytt industrieventyr?
Et helt samfunn bygd rundt havbruk
Fytase gir bedre utnyttelse av fosfor og sink
Sterkere ut av energikrisen?