Fôr og ernæringsløsninger
til havbruksnæringen 

Bli kjent med våre fôr

Skretting-fôr oppfyller ernæringskravene til ulike fiskearter gjennom hele livssyklusen. Nedenfor finner du informasjon om våre fôr. Du kan enkelt filtrere på art, produksjonsform, livsstadie og ulike utfordringer.

Skretting Norge er også totalleverandør av medisinfôr til norsk havbruksnæring. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt

6 fôr til
Berggylt

CLEAN Labrus

Fôr tilpasset oppdrettet berggylt i settefiskfasen.


CLEAN Labrus N 2.3

Fôr tilpasset oppdrettet berggylt i sjø.


CLEAN Labrus Soft

Fôr tilpasset villfanget berggylt i sjøanlegg. 


GEMMA Micro

GEMMA Micro er Skretting sitt startfôr til marine larver, og er utviklet for å kunne erstatte levendefôr.  


ORI-ONE

Naturlig algebasert pulver for produksjon av rotatorier. Kombinert kultivering og anrikning i ett produkt. 


ORI-N3

Anrikning av Artemia


Viser 6 av 6 resultater