Fôr og ernæringsløsninger
til havbruksnæringen 

Bli kjent med våre fôr

Skretting-fôr oppfyller ernæringskravene til ulike fiskearter gjennom hele livssyklusen. Nedenfor finner du informasjon om våre fôr. Du kan enkelt filtrere på art, produksjonsform, livsstadie og ulike utfordringer.

Skretting Norge er også totalleverandør av medisinfôr til norsk havbruksnæring. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt

4 fôr til
Steinbit

Vitalis Prima

Vitalis PRIMA, en ny stamfiskdiett til marin fisk, støtter helsen til både morfisken og dens yngel.


Amber Neptun ST

Amber Neptun ST (starter) er Skrettings settefiskfôr til torsk og andre marine arter. Fôret anbefales i hele settefiskfasen og i den første fasen etter overgang til sjø.


Amber Neptun

Amber Neptun er et vekstfôr til torsk. Vekstfôret er basert på høy andel marine råvarer og høyt proteininnhold.


GEMMA Micro

GEMMA Micro er Skretting sitt startfôr til marine larver, og er utviklet for å kunne erstatte levendefôr.  


Viser 4 av 4 resultater