Fôr og ernæringsløsninger
til havbruksnæringen 

Bli kjent med våre fôr

Skretting-fôr oppfyller ernæringskravene til ulike fiskearter gjennom hele livssyklusen. Nedenfor finner du informasjon om våre fôr. Du kan enkelt filtrere på art, produksjonsform, livsstadie og ulike utfordringer.

Skretting Norge er også totalleverandør av medisinfôr til norsk havbruksnæring. Ønsker du mer informasjon, ta kontakt

10 fôr til
Torsk

Premium Cod

Nytt vekstfôr til ny generasjon oppdrettstorsk. Formulert for å gi raskest mulig vekst, god fôrutnyttelse og har høyt nivå av omega-3 fettsyrer. 


Vitalis Prima

Vitalis PRIMA, en ny stamfiskdiett til marin fisk, støtter helsen til både morfisken og dens yngel.


Optiline Cod

Vekstfôr for torsk til lavest mulig pris


Amber Neptun ST

Amber Neptun ST (starter) er Skrettings settefiskfôr til torsk og andre marine arter. Fôret anbefales i hele settefiskfasen og i den første fasen etter overgang til sjø.


Amber Neptun

Amber Neptun er Skrettings vekstfôr til torsk. Vekstfôret er basert på høy andel marine råvarer og høyt proteininnhold.


GEMMA Diamond

Kald-ekstrudert fôr til marine larver som er tilvendt tørrfôr. GEMMA Diamond er formulert med en alge som er naturlig føde til marine larver.


GEMMA Micro

GEMMA Micro er Skretting sitt startfôr til marine larver, og er utviklet for å kunne erstatte levendefôr.  


GEMMA Wean Diamond

Kald-ekstrudert overgangsfôr fra larvefôr eller levendefôr. Optimal ernærinsmessig sammensetning med råvarer av høy kvalitet og den unike produksjonsprosessen sikrer optimal vekst og vital yngel.


ORI-ONE

Naturlig algebasert pulver for produksjon av rotatorier. Kombinert kultivering og anrikning i ett produkt. 


ORI-N3

Anrikning av Artemia


Viser 10 av 10 resultater